Obsah čísla 3/1973 ročník: 5

Z obsahu čísla 3/1973, ročník 5:

Úspěchy roku 1972
Měříme všem stejně
Z historie odboje:
   Cesta vedla přes Šenov
Vliv fyzické námahy na přesnost střelby
Terčové zařízení pro vzduchovku
Pistole systému Wänzel
Tříoký jezdec

Článek Strana