Inzerce

Řádkovou inzerci naleznete zde.

PLOŠNOU INZERCI PŘIJÍMÁ:

Inz. odd. Pražská vydavatelská společnost
PaedDr. Lenka Černá, Marcela Čapková
tel. 606 627 135, 222 325 100
e-mail: inzerce@pvsp.cz
bližší informace a ceník naleznete zdeInzerenti, ktorí budu platiť inzeráty vo Slovenskej republike prostredníctvom Magnet-Press Slovakia, Bratislava, si cenu inzercie vypočítajú v Kč podľa uverejnenej predtlače a konečnú sumu vynásobia koeficientom 1,3, ktorý si účtuje Magnet-Press Slovakia ako sprostredkovateľská organizácia vzhľadom ku prepočtu Sk. Vypočítanú čiastku poukážu poštovou poukážkou typu C na adresu: Magnet-Press Slovakia s.r.o., PO Box 169, 830 00 Bratislava. Text inzerátu s kópiou ústrižku zašlú na adresu: Magnet-Press Slovakia s.r.o., Teslova 12, 821 02 Bratislava. Do správy pre prijímateľa uvedú: „Inzercia - Střelecká revue".