Katana roku 2011

Soutěž KATANA ROKU 2011
Česko-japonská společnost si klade za cíl vytvářet prostor pro kulturně-společenské aktivity, které podporují vzájemné poznávání obou kultur, a to zejména na úrovni rozvíjení osobních zkušeností a vzájemných kontaktů. Problematice japonských mečů se věnuje od roku 1996 odborná sekce Nihontó Kenkyukai, a to především studiem originálů a šířením odborných informací širokým spektrem aktivit pro své členy i veřejnost. Výroba replik japonských mečů vede k poznávání původních technologií, japonské estetiky a vychovává k trpělivosti a k preciznosti zpracování detailu.

Repliky japonských mečů vyráběné v našich zemích jsou ve srovnání s ostatní světovou produkcí replik na dobré úrovni a rok od roku jsou kvalitnější. Cílem soutěže Katana roku je ukázat veřejnosti v jaké kvalitě se u nás meče vyrábějí a motivovat jednotlivé výrobce k dalšímu zlepšování.
Soutěž má 7 kategorií: meč Tači, meč Katana, meč Wakizaši, dýka Tantó, souprava meče (Koširae), mečová záštita (Cuba) a kovové díly mečové soupravy (Mitokoromono). Přihlášené výrobky posuzuje nezávisle na sobě česká a japonská komise. Každému výrobku lze přidělit maximálně 100 bodů. Bodové hodnocení je rozděleno do čtyř stupňů:
1–49 bodů: výrobek nepostupuje před japonskou komisi
50–69 bodů: zdařilá práce
70–79 bodů: pozoruhodná práce
80–100 bodů: srovnatelné s japonským mečem současné produkce
Soutěž Katana roku disponuje třemi tuzemskými a dvěma japonskými prestižními tituly, které mohou být uděleny autorům vítězných výrobků.
Česká prestižní ocenění:
1. Cena Věry Čáslavské, za dlouholeté úsilí v cílevědomém zlepšování.
2. Cena Česko-japonské společnosti, za úsilí o pochopení japonské kultury a její interpretace na veřejnosti.
3. Cena Nihontó Kenkyukai za excelentní produkt studia japonského meče.
Japonská prestižní ocenění:
1. Cena Tsukushi Kenkokai, za úsilí o řemeslné sebezlepšování.
2. Cena japonského velvyslance v ČR, za úsilí o pochopení japonské kultury a její interpretaci.
Katana roku 2011 byl první ročník. Do soutěže se přihlásilo 5 soutěžících (jeden reprezentant Slovenska), kteří představili zajímavých 7 výrobků.
Výsledky české a japonské komise jsou uvedeny v tabulce. Komise konstatovaly velmi vysokou úroveň předložených prací. Hovoří o tom i relativně vysoké bodové ohodnocení v rozmezí 68 až 79 bodů, což odpovídá úrovni zdařilá práce až pozoruhodná práce.

soutěžící                         výrobek            body
Radovan Štofčík         katana            78
Pavel Řiháček             cuba              75
Miroslav Makovička      cuba              69
Pavel Bolf               O-Wakizaši        77
Pavel Řiháček              tanto            78
Pavel Řiháček     souprava – tanto     79
Jiří Kučera      souprava – wakizaši     68

V roce 2011 hodnotící komise nenavrhly udělit žádnou z prestižních cen.
Ceremoniál oficiálního vyhlášení výsledků a předání diplomů soutěžícím proběhne na Slavnosti lip, 9. června 2012, na pražském Vyšehradě.
Vyhlášena je soutěž Katana roku 2012. Podrobnosti včetně termínu pro odevzdání prací naleznete zde.


Bohumil Planka, Nihonto Kenkyukai
nihonto@japan.cz

Vyšlo v čísle 6/2012.

Fotografie výrobků naleznete ve fotogalerii (Katana roku 2011).

Autor: redakce, Bohumil Planka
Publikováno: 16.6.2012 11:02:54
Kategorie: Archiv článků
Rubrika: Střelecký magazín
Zobrazeno: 397x