Přemyšl - fort XI Duńkowiczki

Nedávno na stránkách Střelecké revue představil Petr Blahuš svým všeobecným článkem bývalou rakousko-uherskou pevnost Přemyšl. Jelikož se podařilo ve sbírkách fotoarchivu VÚA-VHA Praha objevit album z této pevnosti z roku 1915 a autor tohoto příspěvku v roce 2012 po 15 letech do Přemyšlu znovu zavítal, naskýtá se příležitost porovnat minulý a současný stav některých obranných článků pevnosti na příkladu fortu XI Duńkowiczki, který byl v bojích v letech 1914–1915 poměrně značně aktivní.

Celý článek vyšel v roce 2012 a najdete jej zde.

Autor: redakce
Publikováno: 1.11.2017 11:13:14
Kategorie: Z cest
Rubrika: Zahraničí
Zobrazeno: 17x