Babiš podepsal novou petici proti bruselským zbraňovým zákazům!

Premiér v demisi Andrej Babiš a ministr vnitra Lubomír Metnar dne 26. března tohoto roku více než hodinu na jednali se zástupci petice „Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní“ a Českomoravské myslivecké jednoty. Petice byla již v minulém roce opakovaně projednávána ve výborech sněmovny i na plénu senátu, a zjevně tedy pro vládu, sněmovnu i senát představuje hlavního partnera ve věci zbraňové legislativy a souvisejících občanských práv a svobod. Tato rozšířená nová petice spolu s předchozí verzí posbírala již přes 130 000 podpisů lidí z řad odborné i laické veřejnosti, přičemž v ČR je registrováno přibližně 300 tisíc legálních držitelů zbraní.

Ve sněmovně je nyní před prvním čtením vládní novela českého zákona o zbraních č. 119/2002 Sb., která implementuje kontroverzní směrnici EU (č. 2017/853) o kontrole nabývání a držení zbraní. Sněmovna však 27. 2. 2018 tuto novelu stáhnula z programu jednání, mimo jiné z důvodu probíhající žaloby na neplatnost směrnice, kterou minulý rok podala ČR, přičemž tuto žalobu podporuje i Polsko a Maďarsko. Zástupci petentů ocenili zdrženlivost zákonodárců, protože neuvážené přijetí implementační novely by působilo jako destabilizující provizorium. Lépe je proto půl roku či rok počkat, než bude žaloba rozhodnuta nebo než budou systémově propracované a hotové nové zbraňové zákony. Časté, nekvalitní, nejednoznačné a kontroverzní novely zákonů vedou jen ke zmatku a právní nejistotě a rozhodně nikdy nepřispívají k důvěře a vymahatelnosti práva, což je v oblasti zbraňových zákonů zvlášť kritické a může se též zásadně negativně odrazit i na naší bezpečnosti.
Petenti zdůraznili premiérovi i ministrovi vnitra, že i díky stávajícím kvalitním zbraňovým zákonům ČR, zcela odlišným např. od USA, figurujeme ve světovém žebříčku již druhým rokem jako šestá nejbezpečnější země, zatímco duchovní matky odzbrojovací směrnice EU, Velká Británie a Francie s permanentním výjimečným stavem, se potácejí až v páté desítce bezpečnosti za Ghanou a Sierrou Leone. Přesto se tyto země snaží populisticky ordinovat ostatním recepty na bezpečnost ve formě smrtícího koktailu restrikcí, který se ani v jejich vlastních zbraňových zákonech absolutně neosvědčuje, protože zločinci a teroristé zákony nedodržují – a zbraně si vždy pochopitelně opatří nelegálně.
Výbor Petice, která se za poslední roky stala lídrem občanského odporu v této oblasti, projevil důvodné obavy, že zástupci Evropské komise se nechali opakovaně slyšet, že směrnice o zbraních se bude v budoucnu ještě postupně přitvrzovat. Premiér Babiš i ministr vnitra Metnar se vyjádřili ve smyslu, že rozhodně chápou závažnost celého tématu, a že si samozřejmě přejí zachování úrovně bezpečnosti v ČR i našich současných vysoce funkčních zákonů. A že budou s výborem nadále spolupracovat, a to nejen na úrovni expertní skupiny zřízené ministerstvem vnitra.
Závěrem se stalo nečekané – šéf ANO totiž řekl své ANO této petici, kterou po přečtení spontánně podepsal. Nezbývá než věřit, že jeho postoj nevyjadřuje jen jeho postoj osobní, ale že je dalším rozšířením mozaiky podpory napříč politickými stranami a hnutími, ve prospěch zachování vnitřní i vnější bezpečnosti nás všech.
Více na www.peticezbrane.cz a www.facebook.com/czechforguns/

Šéf ANO řekl své ANO nedávno iniciované nové petici, kterou po přečtení dokonce spontánně podepsal

Zástupci petičního výboru s premiérem po jednání, které mělo dle vyjádření všech přítomných rozhodně smysl a bylo jakýmsi dalším stavebním kamenem na cestě k uhájení dosavadních práv majitelů zbraní v ČR


Autor: redakce
Publikováno: 17.4.2018 12:37:08
Kategorie: Právě vyšlo
Zobrazeno: 130x