K PLATNOSTI SMĚRNICE EU V ČR

Chtěl bych se vás zeptat ohledně nového zákona o zbraních. Četl jsem, že by měl začít platit kolem 14. září. Zajímala by mne ta pasáž kolem znehodnocených zbraní, které by měly prý také podléhat registraci. Jestli se jedná jen o nově znehodnocené nebo i ty postaru. Pochybuji, že by někdo přinesl k zavaření a zaregistrování postaru znehodnoceného Špagina, Sudajeva apod. Zvlášť, když takový kousek několikrát změnil majitelé a doklad se někde ztratil nebo u dříve znehodnocených vůbec nebyl.
                                                                                                                                                                  V. H.

K datu, které uvádíte, nová omezení téměř jistě platit nezačnou. Nejde o začátek platnosti, ale o konec lhůty, ve které mají členské státy EU implementovat obsah evropské směrnice o zbraních. Směrnice ale není přímo účinná - není to povinnost občanů dodržovat v ní obsažená omezení, ale povinnost členských států EU zavést tato omezení do svých zákonů, které teprve jsou pro jejich občany právně závazné. Pokud tedy Česká republika do 14. září 2018 směrnici neimplementuje (a to je vzhledem ke lhůtám legislativního procesu již téměř jisté), vystaví se tím riziku pokut a sankcí ze strany EU, ale pro české občany stále bude platit zákon o zbraních a střelivu v současném znění.
Novela zavádějící obsah směrnice do zákona o zbraních je již napsána a odeslána do Parlamentu. Poslanecká sněmovna však její projednávání odložila až do té doby, než bude rozhodnuta žaloba České republiky na neplatnost směrnice. Není tedy jisté, kdy se tato novela bude projednávat a zda vůbec.
V této novele jsou znehodnocené zbraně rozdělené do dvou tříd: zbraně znehodnocené podle dosavadních českých předpisů (vyhl. č. 371/2002 Sb.) a zbraně znehodnocené podle přímo účinných předpisů EU (Nařízení EK č. 2015/2403 o znehodnocování zbraní, které je účinné od 8. dubna 2016). První skupina zůstává v kat. D za dosavadních podmínek. U druhé skupiny je zavedena povinnost registrace, ale nikoli pro držení, nýbrž pouze pro převod na jiného majitele. Z toho plyne, že bude-li novelizace schválena v navrženém znění, pak:
- zbraně znehodnocené podle českých předpisů před 8. dubnem 2016 budou stále mimo registraci,
- zbraně znehodnocené po 8. dubnu 2016, které již jsou v soukromém držení, nebude jejich majitel muset registrovat, dokud nebude chtít jejich vlastnictví převést na jinou osobu,
- zbraně nově znehodnocované po novelizaci budou podléhat registraci (lze předpokládat, že primární registraci provede prodávající podnikatel zápisem do Centrálního registru zbraní).

Na závěr podotýkám, že vše výše uvedené by mělo platit na území ČR. Před případným převozem znehodnocené zbraně do jiného státu si určitě zkontrolujte tamní předpisy – není vyloučeno, že zbraň u nás nepodléhající registraci v jiném státu registraci podléhat může.

David Karásek, LEX

Autor: redakce
Publikováno: 16.7.2018 15:17:46
Kategorie: Právě vyšlo
Zobrazeno: 230x