NOVÁ PETICE 2018

ze dne 18. 1. 2018
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a Zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním a Smlouvě o fungování EU článku 227

„Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní“

My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme prostřednictvím této Petice Poslaneckou sněmovnu, Senát Parlamentu ČR, jakož i prezidenta a vládu České republiky, aby znovu projednali a podpořili a schválili novelu ústavního zákona o bezpečnosti* ČR, zakotvující do našeho ústavního pořádku právo na legální vlastnictví zbraní za účelem zajištění obrany a vnitřní i vnější bezpečnosti našeho státu. Tato novela, vyjadřuje symbolickou, ale hlavně praktickou garanci práv českých občanů, kteří plní zákonem striktně dané podmínky pro nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraní, přičemž do budoucna bude ústavní zárukou zachování současných zákonných rámců, které jsou ověřeně dostatečně přísné a efektivní, čímž v praxi povede k výraznému zvýšení bezpečnosti občanů České republiky
My, níže podepsaní občané České republiky, touto Peticí současně naléhavě vyzýváme dotčené orgány České republiky k odmítnutí implementace „unijní zákazové směrnice“**, neboť i dle „Lisabonské smlouvy“ a jejího článku 346*** je vnitřní a vnější bezpečnost členských států EU VÝHRADNĚ V GESCI KAŽDÉ ČLENSKÉ ZEMĚ.

Taktéž protestujeme proti další, Evropskou komisí plánované regulaci bezproblémových a funkčních „zbrojních“ zákonů ČR, a to jakoukoliv formou omezování či zakazování obecně a nyní již také aktuálně konkrétně, protestujeme proti zákazu používání osvědčeného a nenahraditelného olova ve střelách palných zbraní a proti omezování zbraňových doplňků i nesmrtících sebeobranných prostředků.
     
Petiční výbor ve složení:
Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v., Skloněná 7, Praha 9, 190 00
Jaroslav Pekařík, Ivaň 318, 691 23
Ing. Ivo Hofman, Hypšmanova 953, Praha 4, 149 00
Ing. Bc. Bohumil Straka, Ph.D., Kamenná čtvrť 628, Brno, 639 00
Pozn.: zastupovat Petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen Petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

*Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění Ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
**Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní.
***Lisabonská smlouva, výtah: Článek 346 b) každý členský stát může učinit opatření, která považuje za nezbytná k ochraně podstatných zájmů své bezpečnosti a která jsou spjata s výrobou zbraní, střeliva a válečného materiálu nebo obchodem s nimi; tato opatření nesmí nepříznivě ovlivnit podmínky hospodářské soutěže na vnitřním trhu s výrobky, které nejsou určeny výlučně k vojenským účelům.


POZOR!  
Petici zasílejte na: Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v., Euro Security Products, Hyacintová 20, Praha 10, 106 00.

Podpisový arch ke stažení a k vytištění naleznete zde.

Autor: redakce
Publikováno: 29.5.2018 13:31:50
Kategorie: Právě vyšlo
Zobrazeno: 629x