Sebeobrana - Doktrína hradu

V posledních měsících poměrně často zmiňované ustanovení o sebeobraně a obraně obydlí. Určitý náznak je už v dnešním znění zákonů o sebeobraně a krajní nouzi. Musí se ale složitě odvozovat od zjištěných skutečností při každém konkrétním případu sebeobrany a často jsou výsledky soudů dost rozporné. Proto vznikl celkem logický požadavek, aby takzvaná doktrína hradu byla jasně a jednoznačně zařazena i do našeho práva.

Podrobné a srozumitelné vysvětlení, o co se jedná, návrh příslušného paragrafu do trestního zákoníku a vysvětlení, jak by tento paragraf měl fungovat v praxi, najdete ve Střelecké revui číslo 12 ročníku 2019 na straně 8.

Autor: redakce
Publikováno: 1.12.2019 10:50:40
Kategorie: Právě vyšlo
Zobrazeno: 113x