Tomáš Zdechovský o olovu a nožích

Pane poslanče, v poslední době se rozvinula veřejná debata kolem zprávy Evropského úřadu pro chemii, která doporučuje úplný zákaz olověného střeliva. Úkol vypracovat tuto zprávu zadala ECHA přímo Evropská komise. Vy však tvrdíte, že se žádný zákaz olověného střeliva nechystá.
Zákaz olověného střeliva považuji za nesmyslný. Sám jsem myslivcem a vím, že v současné době olovo nemá rovnocennou náhradu. Nicméně si nerad dělám názory na základě řečí a domněnek. Proto jsem zavolal přímo komisaři Karmenu Vella (pozn.: řeší portfolio životního prostředí) a zeptal se ho, jak se Komise k této věci staví. Sdělil mi, že Komise zprávu ECHA přijala, a současně s ní obdržela mnoho podnětů poukazujících na její nedostatky a nevyváženost. Komise se proto rozhodla, že nechá závěry zprávy ECHA ověřit a do té doby žádné opatření přijímat nebude.

Novelizace přílohy REACH je ale delegovaný akt, tedy Komise může střelivo přidat na seznam zakázaných využití olova i bez souhlasu Evropského parlamentu. Není možné, že by si to Komise jaksi zčistajasna rozmyslela?
Možné to je, ale není pravda, že by s tím Evropský parlament nemohl nic dělat. I delegované akty musí Komise hlásit zákonodárným sborům, tedy Evropské radě a Evropskému parlamentu, a kterýkoli z těchto orgánů může do tří měsíců od oznámení změnu zrušit. Pokud by k takové situaci došlo, určitě bych v Evropském parlamentu nebyl jediný, kdo by měl zásadní námitky jak proti této změně, tak i proti takovému postupu. V současnosti však pochopitelně nemohu v parlamentu podat návrh na zrušení změny, která ani nebyla napsána.

Četl jste zprávu Evropského úřadu pro chemii, která doporučuje zákaz olověného střeliva?
Seznámil jsem se jak s obsahem zprávy, tak i s analýzou jejích nedostatků. Ta zpráva je velmi nekvalitní a pro mne je to samo o sobě důvodem, proč bych podpořil zrušení jakéhokoli opatření, které by na ní bylo založeno. Pokud má zákonodárce něco regulovat, tak o tom v první řadě potřebuje mít pravdivé, přesné a úplné informace. Proto také hodně komunikuji s výrobci střeliva a dalšími odborníky, abych byl informován o reálné situaci v této záležitosti.

V poslední době se hodně hovoří o tom, že EU chce zakázat nošení nožů. Vy tvrdíte, že je to hoax, ale zpráva protiteroristického výboru takové doporučení opravdu obsahuje.
To skutečně obsahuje, proto jsem u kolegů z tohoto výboru začal zjišťovat, proč a na čí popud tam to doporučení je. Ukázalo se, že šlo o podnět policejních expertů některých členských států, kde mají s tímto typem kriminality problémy. Samotný výbor to ovšem vyhodnotil jako něco, co by se nemělo řešit na evropské úrovni, ale měly by si to řešit členské státy ve své kompetenci. Na druhé straně, zpráva výboru má mít skutečně povahu zprávy – tedy by měla být maximálně informativní a obsahovat co nejvíce podaných podnětů, a podnět několika národních bezpečnostních sborů nelze jen tak přejít. Proto jej nakonec výbor zahrnul do zprávy tímto způsobem – že se „podnět doporučuje členským státům ke zvážení“, aby bylo ze zprávy zřejmé, že na tuto problematiku může být víc názorů.

Chápu obavy některých skupin lidí, kteří v tom vidí předzvěst zákazu, protože podobnou salámovou metodou od zmínek, přes doporučení až po nařízení, se došlo k několika zákazům, nicméně jsem si dost jistý, že toto nikdy neprojde ani jako směrnice, a i u té by ČR případně mohla říct, že s tímto nesouhlasí a nože dál nechat neregulované. Ostražitost je na místě, odmítám tím ale strašit jako s hotovou věcí, která je maximálně otázkou času – na to tam je příliš proměnných a možností si to demokraticky přizpůsobit vlastnímu pohledu.

Autor: redakce
Publikováno: 28.3.2019 10:17:20
Kategorie: Právě vyšlo
Zobrazeno: 668x