Velká letní cena ve střelbě na kovové siluety

Velká letní cena ve střelbě na kovové siluety ze vzduchové pušky a vzduchové pistole 9. 6. 2018 

Pořadatel: CZ team s.r.o. Kralupy nad Vltavou a ČMSJ z. s.
Sponzoři: JSB Match Diabolo,CZ team s.r.o., Vinařství Bočko Vrbice, Plisování a zařízení Milan Kratochvíl
Místo konání: Střelnice Halda-Vinařice, GPS 50.1657764N, 14.0785347E
Datum konání: 9. 6. 2018   
Ředitel soutěže: JUDr. Karel Hartl
Jednatel: Josef Škvaro
Hlavní rozhodčí: Josef Škvaro č. A 0318    
Jury: tříčlenná, členové vylosováni z přítomných střelců
Disciplíny: vzduchová pistole (AP), vzduchová puška (AR) do 16 Joulů
Kategorie:
1. Do 13 let poloha vleže, společná hoši dívky-povinný dohled/doprovod/spotter.
2. Od 14 do 17 let poloha vstoje, společná hoši dívky.
3. Od 18 let poloha vstoje, společná junioři, juniorky, ženy, muži, S, V.

Podmínky účasti v soutěži:
1. Účastnit soutěže se mohou funkcionáři soutěže, delegovaný rozhodčí, závodníci a hosté, kteří se na soutěži prezentovali.
2. Každý účastník soutěže se účastní na vlastní odpovědnost, nebezpečí, na vlastní náklady a činí tak svobodně, zavazuje se řídit propozicemi a dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě; což stvrzuje svým podpisem na prezenční listině soutěže.
                            
Při počtu méně než 5 startujících v jedné kategorii se závodníci přeřazují do kategorie vyšší.

Příspěvek: Příležitostní příspěvek 120 Kč na úhradu nákladů s pořádáním soutěže

Přihlášky: Na tel. č.+420 603 852 065, e-mail: skvaro.j@seznam.cz nebo na č.+420 602 365 660, e-mail: info@czteam.cz
Střelci startující v obou disciplínách se musí nahlásit min. tři dny předem.

Zahájení: 9.00 hod.
Prezentace: od 8.30 hod. do 11.30 hod.
Přejímka zbraní: namátková, na palebné čáře
Zbraně a střelivo: vlastní, použít se smí střelivo libovolného tvaru z měkké slitiny a maximální ráže 4,5 mm
Hodnocení: věcná cena do 3. místa v každé disciplíně
Protesty: v pravomoci hlavního rozhodčího, bez odvolání
Pojištění: není zajištěno, každý se účastní na vlastní nebezpečí  
Zdravotní zajištění: lékárnička na místě, jinak nemocnice Kladno
Občerstvení: v místě

Pravidla střelby:
Střelba se řídí platnými pravidly IMSSU, 40+5 nástřelných ran a dle pravidel ISSF, vzduchové zbraně dále, jestliže střelec střelbou ze zbraně poškodí prostory haly nebo střelnice je povinen tuto škodu uhradit. Výňatek z pravidel viz příloha.

Bezpečnostní pravidla:  

• střelci jsou povinni dodržovat ustanovení o bezpečnosti dle platných IMSSU Sporting Rules a řád střelnice a též jsou povinni uposlechnout pokynů ředitele závodu a funkcionářů závodu.
• Zbraň uzavřená v přepravním boxu nesmí být nabitá. Pokud je zbraň mimo tento box, musí být "otevřená" - tj. musí být zřejmé, že komora (y) zbraně neobsahuje (í) náboj, není nabita a je prázdná (otevřený závěr, sklopená hlaveň).  
• Manipulace se zbraní mimo prostor pro tento účel vyhrazený a mimo střelecké stanoviště je přísně zakázána.   
• Palebnou čáru nesmí přesahovat žádná část střelce ani spottera od okamžiku zahájení nabíjení zbraně po povelu "Load" až po povel "Range is clear", tím se rozumí přešlap nebo opírání o stůl atd.
• Je povinností všech osob na palebné čáře a v prostoru za ní ("shooting range point area") nosit přiměřenou ochranu zraku a sluchu. Kouření a používání mobilních telefonů v tomto prostoru je zakázáno.
• Konzumace alkoholických nápojů a jakýchkoliv drog je zakázána střelcům i funkcionářům závodu.
• Závodník porušující bezpečnostní pravidla bude diskvalifikován.

Závěrečná a schvalovací ustanovení

a) každý účastník soutěže je povinen se řídit ustanovením těchto propozic,
b) pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic z technických a nepředvídaných okolností,
c) všichni účastníci závodu jsou přesně dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě a na střelnici,
d) závodníci startují na vlastní riziko a odpovídají za jimi způsobenou škodu či újmu;

Výňatek z pravidel naleznete zde.

Autor: redakce, Josef Škvaro
Publikováno: 4.4.2018 12:04:39
Kategorie: Právě vyšlo
Zobrazeno: 94x