Novinky,  ostatní

105 let od založení republiky

Vážení přátelé!
V sobotu 28. října uplyne již 105 let od založení Československé republiky. Toto významné výročí připomene také Spolek vojenské historie Renata ve formě zajímavé akce, pořádané v Brně v Denisových sadech (asi 5 minut chůze od Hlavního nádraží).
Cílem pořadatele Dana Urbánka je působivě navodit atmosféru doby na konci Velké války, kdy byla porážka Centrálních mocností jen otázkou času a nezadržitelně se blížil rozpad Habsburské monarchie.
Od 11 do 14 hodin budou v místech konání znít vídeňské valčíky, k mání bude stylové občerstvení (Öesterreichischer Punch apod.), c. a k. poštovní úřad nabídne dobové pohlednice, na pořádek budou dohlížet c. a k. četníci, ve 13 hod. začne módní přehlídka…
Úderem 14. hod. se všechno změní: zazní píseň Kde domov můj v podání rakouského sólisty mistra Martino-Hammerle Bortolottiho (www.martino.at). Následovat bude převrat, doprovázený rozbíjením rakouských orlů a strháváním symbolů monarchie, vyvěšováním českých vlajek a jásotem nadšené veřejnosti.
Nově zrozená republika se ohlásí polkou k tanci i poslechu, pravým českým punčem, zřízením čs. pošty a čs. četnické stanice. V 15 hod. bude zahájena módní přehlídka – stejně jako všechny další atrakce – již v ryze českém duchu…
Akce bude probíhat za účasti 100 účinkujících v dobovém oblečení, vstup volný. Každý, kdo se zúčastní v historickém kostýmu, obdrží pamětní odznak.
Je možné, že v sobotu odpoledne sprchne, přesto se těšíme na Vaši hojnou účast. Vždyť 105. narozeniny se slaví jen jednou…

Za spolek vojenské historie Renata,
Edgar Pachta, válečný reportér

Koupit časopis