KONTAKT – INZERCE

Měsíčník věnovaný všem druhům především ručních zbraní.
Vychází v rozsahu 92 stran. Cena 89 Kč.

REDAKCE

Šéfredaktor:
Ing. Přemysl Liška

Redakce:
Mgr. Jan Tetřev – zástupce šéfredaktora
Martina Lucká – vedoucí vydání
Marek Bako

Adresa redakce:
Olšanská 3, 130 00 Praha 3
tel.: 222 317 804
e-mail: redakce@streleckarevue.cz

www.streleckarevue.cz
www.pvsp.cz

INZERCE

Plošnou inzerci přijímá:
PaedDr. L. Černá, tel.: 606 627 135
M. Čapková, tel.: 601 532 889
e-mail: inzerce@pvsp.cz

Bližší informace a ceník inzerce naleznete zde.

Ceník on-line inzerce zde.

Koupit časopis