krátké zbraně,  Novinky

4,2čárkový Smith & Wesson

Pro mladší zájemce o zbraně to bude těžko rozluštitelný kód. Starší jen pokývají hlavou. Samozřejmě, Russian.

Poměrně zaostalé Rusko v poslední čtvrtině devatenáctého století vyslalo emisary do USA. Plukovník A. P. Gorlov a kapitán K. I. Gunnius dovezli do vlasti vzorky pušek a jednotných kovových nábojů, ale také strojní vybavení. Už v roce 1868 Rusko zavedlo pušku Američana Hirama Berdana, kterou vyráběl Colt. Plukovník Gorlov dohlížel na výrobu přímo v USA. Tam navázal kontakty s firmou Smith & Wesson a zprostředkoval zavedení jejího revolveru do ruské armády. Mimochodem, díky tomuto modelu vznikla smrtící hra carských důstojníků známá jako ruská ruleta.

Russian byl už na konci 19. století nahrazován modernějším Nagantem, ale během první světové války byl kvůli nedostatku nových zbraní reaktivován a poměrně velký počet kusů se dostal s legionáři do Československa a následně i do českých sbírek.

Jeden z lépe zachovalých exemplářů si vzal na střelnici autor článku 4,2čárkový Smith & Wesson. Na stranách 68 až 71 Střelecké revue číslo 5/2021 se dozvíte, co takový, více než stoletý, oldtimer ještě dovede.

Koupit časopis