Novinky,  ostatní

Brno – Hrad Veveří 1945

Jsou události, jejichž význam je třeba si neustále připomínat a jejichž dosah do současnosti je dalekosáhlý. Mezi ně patří konec druhé světové války, osvobození od okupace a s tím spojené události jara 1945. Je to historický mezník, na který se nemá zapomínat – především dnes, kdy se svět znovu zahrává s hrozbou války. Lokalita Bystrc a okolí Brněnské přehrady je z pohledu této doby poněkud opomíjena. A neprávem, protože se zde děly věci, mající daleko širší význam. Zde wehrmacht vybudoval poslední pásmo obranné linie, jejímž cílem bylo zadržet vítězný postup Rudé armády. Přesně na těchto místech skončily reálné boje druhé světové války na jižní Moravě. Brněnská přehrada hrála významnou roli jak v plánech okupantů, tak v reakci místního odboje. Její záchrana umožnila další postup vojsk 2. Ukrajinského frontu maršála R. J. Malinovského, a zároveň uchránila město Brno před smrtící povodňovou vlnou. Němci, opevnění na Mniší hoře dlouho odolávali sovětským útokům a de facto kapitulovali až s koncem války. Urputné boje v oblasti přehrady si vyžádaly mnoho životů v samém závěru krvavého konfliktu.

A právě připomenutí těchto událostí přímo spojených s regionem Brněnské přehrady chtějí organizátoři věnovat historicko-společenskou akci Bystrc – Veveří 1945.

Záměr akce bude především edukativní pro širokou veřejnost, rodiny s dětmi, tak aby bylo zajímavou a atraktivní cestou zvýšeno historické povědomí obyvatel Bystrce a okolí i všech návštěvníků, a zároveň poutavým způsobem představeny historické souvislosti jednoho z nejtěžších období našich dějin.

Jak bude akce probíhat …

Akce se zúčastní na 150 členů klubů vojenské historie z celé České republiky, s několika desítkami exemplářů originální válečné techniky té doby. Mezi nimi i skutečné historické rarity, jako tank T34/76, jediný zachovalý a funkční na Moravě.

V sobotu 22. 4. 2023 bude v areálu hradu Veveří, přímo na nádvořích hradního komplexu, vybudováno německé a sovětské ležení. Mimo jiné zde návštěvníci mohou vidět vojenské lazarety, štábní pracoviště, polní poštu, vojenské kuchyně a řadu dalších částí vojenského života té doby. Mohou zhlédnout dobovou techniku, zbraně, ale i reenaktory představující vojáky a obyvatele Brna roku 1945.

Vše vypukne v 10 h, kdy se otevřou hradní brány a v autentickém prostředí budou probíhat komentované ukázky, povídání o životě tehdejších obyvatel tzv. Protektorátu, k vidění bude funkční polní nemocnice … Vše vyvrcholí dynamickou bitevní ukázkou, rekonstruující část bojů v okolí přehrady a útok kozáků na německou kolonu. K navození dobové atmosféry poslouží vzpomínky přímé účastnice událostí, paní Dr. Hany Kubínové, z jejíhož pohledu bude celý příběh konce války připomenut. Program bude ukončen v 17.00 uzavřením hradního komplexu.

Akci pořádá projekt Rok 1945, ve spolupráci s MČ Brno-Bystrc, Národním památkovým ústavem – správa Hradu Veveří, Magistrátem města Brna a Armádou ČR.

Ze svého pohledu válečného zpravodajce mohu jen dodat, že pořadatelé akce – především Společnost ACABALLADO – mají dlouholeté zkušenosti v tomto oboru, a k vojenskohistorickým aktivitám vždy zaujímali profesionální přístup. Doufejme jen, že akce bude doprovázena jarním sluníčkem, které nás příjemně pošimrá na tváři, a osuší límce kabátů v případě, že by trochu sprchlo.

Vážení přátelé, příznivci historie, těšíme se na Vaši hojnou účast!

Pořadatelé, reenaktoři a „válečný zpravodajce“ Edgar Pachta

Více informaci na www.rok1945.cz a https://www.facebook.com/vyrociosvobozeni

Koupit časopis