• Novinky,  z cest

  Muzeum námořní pěchoty

  V části rozsáhlého komplexu budov na předměstí Portsmouthu je umístěno muzeum britské královské námořní pě­choty. Vstupní hala je řešena jako ob­rovská zvětšenina vojenského bubnu, v jehož útrobách se nachází kinosál.

 • Novinky,  z cest

  HMS Victory

  Roku 1758 rozhodla britská admiralita posílit loďstvo dvanácti novými řadový­mi loďmi 1. třídy. V červenci 1759 byl v Chathamském doku č. 2 položen kýl a na dva tisíce statných dubů (což před­stavovalo les o rozloze 100 akrů) se zvolna měnilo…

 • Novinky,  z cest

  Ponorkové muzeum v Gosportu

  Okolí anglického přístavního města Portsmouth i město samé nabízí milovníkům vojenské techniky a historie řadu zážitků. Vedle několika pevností to jsou vojenská a námořní muzea s řadou unikátních expo­nátů, z nichž jedno – v Gosportu – mapuje dějiny a slávu…

 • Novinky,  z cest

  Skála jako ementál

  Gibraltar byl díky své strategické poloze na vstupu do Středozemního moře osídlen již ve starověku. Jeho dnešní území zaujímá pouhých 6,5 km2. Na příkrých svazích tyčících se do výšky 426 metrů nad mořem se tísní 32 000 obyvatel. V 8.…

 • Novinky,  z cest

  Námořní muzeum v Den Helderu

  Na přední místo mezi národy, jejichž existence je úzce spjata s mořem, se bezesporu řadí Holanďané. Neustálý boj s mořem z nich vychoval nejen zdatné stavitele hrází, ale i zkušené mořeplavce. V Den Helderu, kde je v současnosti umístěna největší…

 • Novinky,  z cest

  HMS Belfast

  Jako reakci na vzestup námořní moci Japonska a USA začali Brito­vé ve třicátých letech stavět křižníky třídy Southampton (Town). Smlouva o stavbě HMS Belfast byla uzavřena 21. září 1936 a stala se tisící zakázkou loděnice Harland and Wolff v Belfas­tu.

 • Novinky,  z cest

  Kříže na polích

  Belgické město Ypry, v originále vlámsky leper nebo francouzsky Ypres, leží v přímořské pro­vincii Západní Flandry. Pochází z 11. století a ve středověku bylo díky výrobě sukna a obchodu s ním jed­ním z největších měst Evro­py, když ve 13. století…

 • Novinky,  z cest

  Zbraně v Pardubickém muzeu

  Většina milovníků historických zbraní a militárií dobře ví, že jedna z nejhod­notnějších sbírek tohoto materiálu u nás je ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Mnozí také mají v paměti rozpadající se pardubický zámek let sedmdesátých, osmdesátých a počátku devadesátých.

 • Novinky,  z cest

  Dobrošovská pevnost

  V Dobrošovské pevnosti se nedochovaly téměř žádné oce­lové stavební prvky a samozřejmě ani zbraně. V bojovém patře srubu Zelený jsou k vidění dvě makety kasematních 10cm houfnic Škoda vzor 38, které zde kdysi postavili bar­randovští filmaři pro natáčení.

 • Novinky,  z cest

  Vojenská muzea v Arnhemu

  U nizozemského Arnhemu na Rýně se na konci září 1944 odehrála největší výsadková operace druhé světové války - operace Market-Garden. Dnes ji zde připomínají dvě muzea. Prvním z nich je Airborne Museum Hartenstein v Oosterbeeku, umístněné v hotelu, ve kterém…