dlouhé zbraně,  Novinky

CheyTac Praetorian a Perses

V dnešní době existuje řada výrobců, kteří nabízejí pušky pro střelbu na extrémní vzdálenosti. Jedním z nejrenomovanějších a zároveň průkopníkem v kategorii těchto jedinečných zbraní je firma CheyTac USA LLC ve městě Huntingdon ve státě Tennessee.

Renomé firmy CheyTac se odvíjí od vzniku náboje 408 CheyTac (408 Cheyenne Tactical, 10,36×77 mm, 10×77) v roce 2001. V té době střelbě na extrémní vzdálenosti dominovaly zbraně výkonné, ale staré ráže 50 BMG (12,7×99 mm) z počátku 20. století a modernější ráže 338 Lapua Magnum (8,6×70 mm) z konce minulého století. Prostor mezi rážemi 50 BMG a 338 LapuaMag zůstával široký a nevyplněný. Nový náboj, který by do tohoto prostoru zapadnul, vytvořili odborníci na zbraně a balistiku John Taylor a William O. Wordman. Jejich ambice byly však větší a nemělo se jednat o pouhý kompromis mezi již existujícími náboji 338 Lapua Magnum a 50 BMG. Nový náboj měl také střílet podstatně dál a přesněji. Toho mělo být a bylo dosaženo zvýšením počáteční rychlosti střely, zvýšením balistického koeficientu k hodnotě blížící se 1 a mimořádně přesnou výrobou střeliva. Ve své době nejoriginálnějším prvkem nového náboje byla střela, která se při poklesu rychlosti přes rozmezí Mach 1,2–0,8 nedestabilizovala. Toto rozmezí se anglicky nazývá transonic range a u běžných střel znamená konečnou pro přesnou střelbu.

Autor článku CheyTac Praetorian a Perses na stranách 36 až 39 Střelecké revue číslo 4 ročníku 2021 měl možnost seznámit se s výrobky a náboji CheyTac nejen teoreticky. Podává podrobný a i pro začátečníky srozumitelný popis konstrukce a střeleckých možností dvou typů pušek CheyTac, dovezených do České republiky.

Koupit časopis