krátké zbraně,  Novinky

Colt SAA, klony a repliky

V monografii Střelecké revue číslo 2/2022 jsme se podívali na současnou nabídku replik amerických perkusních revolverů. To byly zbraně převážně používané v americké občanské válce. Na dnešní podobu země ale měla největší vliv událost následující po občanské válce – takzvaný běh na Západ, běžněji známý jako dobytí Divokého západu a použití tehdy nejmodernějších zbraní.

Druhý spouštěč běhu na západ měl na svědomí Abe Lincoln. V roce 1862 podepsal zákon nazvaný Homestead Act, zákon o usedlících. O přidělení půdy v  západních teritoriích mohl požádat každý občan i legální přistěhovalec, muž, žena i propuštěný otrok, od roku 1868 i Afričan, pokud byl starší než 21 let nebo hlava rodiny. Za přihlášku zaplatil 18 USD. Pokud po pěti letech mohl prokázat, že na přidělené půdě žije a obdělává ji, získal pozemek do vlastnictví. Lhůta byla později zkrácena na tři roky, maximální výměra rozšířena až na 2600 ha, například v suchých stepích na Velkých pláních. Divoký západ samozřejmě nebyl zcela liduprázdný, ale divocí indiáni se tehdy nepočítali.

Zakladatel firmy Samuel Colt (1814–1862) zemřel v době, kdy začínala výroba posledních perkusních modelů. Přechod na náboje s kovovou nábojnicí museli zvládnout jeho následovníci. Hlavní majitelkou firmy byla vdova po Coltovi. Řízení výroby převzal Coltův dlouholetý spolupracovník Elisha K. Rooth, ale ten zemřel už v roce 1865. Po něm nastoupil generálmajor William B. Franklin. Jako vojenský velitel se údajně během občanské války moc nevyznamenal, ale jako manažer firmy byl vynikající a Coltův podnik úspěšně vedl až do roku 1888. Hlavní konstrukční práce při vývoji Coltu SAA provedl (podle podaných patentových přihlášek) William Mason, pravděpodobně ve spolupráci s dalším nadaným konstruktérem a  dlouholetým zaměstnancem firmy Colt Charlesem B. Richardsem.

Zcela první je provedení označované jako Army nebo Cavalry. Jsou to revolvery na náboj 45 long Colt se 7½palcovou (191mm) hlavní a standardní povrchovou úpravou. Druhý model vznikl repasí armádních revolverů z prvních sérií. Odpovídá základnímu provedení až na hlaveň, která byla zkrácena na 5½ palce (140 mm). Podle prvního přidělení dostal označení Artillery (dělostřelecký). Coltova továrna v Hartfordu měla z doby občanské války poměrně velkou kapacitu, a tak mohla brzy nabízet novou zbraň i pro civilní trh pod obchodním názvem Peacemaker (mírotvůrce). Základ nabídky tvořily tři délky hlavní: 7½ palce, 5½ palce a 4¾ palce (121 mm). Na objednávku mohly být dodány jakékoliv délky hlavní od 2½ palce (64 mm) až po 18 palců (457 mm).

Vzhledem k tomu, že některá technická řešení byla ještě ve druhé polovině dvacátého století chráněna patenty a  mezi registrované značky patřila i  většina obchodních názvů variant Coltu SAA, repliky a  klony se prodávají pod názvy, které Colt připomínají jenom vzdáleně. Jsou to například Cattleman (dobytkář, chovatel dobytka), Vaquero (španělsky kovboj), Outlaw (psanec), Gaucho (jihoamerická obdoba kovboje) a podobně.

Kovbojský šestiraňák je pro řadu zastánců moderních zbraní jen kus zastaralého železa, vhodný nanejvýš do vitríny muzea. Šestiraňáky se však stále vyrábějí a dodnes jsou zbraní snů mnoha kluků od šesti do devadesáti let.

Monografie červencového čísla Střelecké revue ročníku 2022 má tentokrát vysloveně prázdninové téma. Přehled současné nabídky westernových revolverů nejen značky Colt najdete na stranách 88 až 97 pod názvem Colt SAA, klony a repliky.

Střeleckou revui č. 7/2022 si můžete objednat v tištěné verzi na www.casopisyprovas.cz bez platby za poštovné nebo v el. verzi na www.casopispresinternet.cz

Koupit časopis