krátké zbraně,  Novinky

Čs. signální pistole mezi válkami (4)

Signální pistole vz. 30 ČZ

Signální pistole vz. 28 byla výchozím modelem pro vývoj pistole vz. 30 téhož výrobce, tj. ČZ Strakonice. Popudem pro vznik nové signální pistole byly požadavky armády: a) přechod na menší ráži 26,5 mm z důvodů veliké hmotnosti a rozměrů pistole vz. 28 a jejího špatného držení (i oběma rukama) a extrémního zpětného rázu…

Celý článek vyšel v roce 4/2001 a najdete jej zde.

Koupit časopis