dlouhé zbraně,  Novinky

CZ 600 Ergo

Opakovací kulovnice CZ 600 stačily za tři čtvrtě roku od svého uvedení na trh projít rukama expertů i uživatelů a – jak to vnímám já – řada CZ 600 je v naprosté většině přijímána pozitivně. Poslední asi čtyři měsíce jsme společně se šesti dalšími uživateli testovali CZ 600 ve variantě Ergo při výkonu práva myslivosti. Tento článek je souhrn sesbíraných poznatků.

Testovací sestava se skládala z kulovnice CZ 600 Ergo ráže 308 Win se zaměřovacím dalekohledem Leupold VX-6HD 3–18×50 a střeliva Federal Fusion 165 grs. K zaměřovacímu dalekohledu jsme vybrali nízkou montáž, takže se podařilo dostat tubusem puškohledu pouhé 3 mm nad hlaveň, což zásadně zvýšilo schopnost uživatele rychle a pohodlně zalícit.

…Spoušť jsem pro účely testů nastavil na druhý nejlehčí odpor, tj. na 8 N. Tuto hodnotu jsem zvolil úmyslně s ohledem na různorodé zkušenosti testerů – osminewtonová spoušť je dostatečně tuhá při náhodném dotyku, ale zase ne tak tvrdá, aby nešlo střílet přesně. Všichni testeři měli možnost odpor spouště upravit podle svých potřeb, ale nikdo toho nevyužil. Spoušť je vynikající a střelba z pušky je díky ní skutečně velmi pohodlná. Při spouštění jste hned po dotyku na odporu, chod je krátký, čitelný, pokaždé stejný, propad po spuštění krátký… Chválím pasivní bezpečnost při vybíjení zbraně a  demontáži závěru. Zvolené řešení pro otevření a vyjmutí závěru bez nutnosti stisknutí spouště, bez ohledu na pojistku a nabití zbraně, považuji za vynikající vlastnost snižující rizika plynoucí z  nedbalé kontroly nebo manipulace se zbraní. Demontáž závěru probíhá hladce, se zbraní se nemusíte o závěr tahat… K ergonomii tedy nelze udělat jednoznačný závěr kromě toho, že pažba Ergo není univerzální a někomu prostě nesedne. Přestože ergonomie této pažby nemusí být pro každého, musím pochválit nositelnost zbraně. Díky plochému profilu a štíhlému designu se kulovnice příjemné nosí – nezachytává za oblečení a přitiskne se k siluetě těla…

Podrobné výsledky testů a celkové hodnocení zbraně najdete v článku CZ 600 Ergo na stranách 46 až 49 Střelecké revue číslo 10/2022.

Střeleckou revui č. 10/2022 si můžete objednat v tištěné verzi na www.casopisyprovas.cz bez platby za poštovné nebo v el. verzi na www.casopispresinternet.cz

Koupit časopis