krátké zbraně,  Novinky

CZ Shadow 2 Compact – první pohled

Česká zbrojovka se kompakty v moderním slova smyslu zabývá už od konce 80. let minulého století, kdy se v Uherském Brodě začalo pracovat na první zmenšené a lehčí verzi velkokapacitních SA/DA pistolí CZ 75/85. Sériová výroba modelu s přízviskem Compact začala v roce 1992 a na něj navazující zbraně pak ve vývoji firmy několikrát sehrály významnou roli. Ta nejdůležitější připadla pistoli CZ 75 D Compact v provedení pro Policii ČR, v USA označované CZ 75 P-01, s níž uherskobrodská společnost – do té doby stále značně zatížená dědictvím časů reálného socialismu – na počátku nového tisíciletí složila pomyslnou konstrukční a výrobní maturitu a nastoupila cestu mezi moderní světové podniky. Déčkový kompakt byl přelomový z mnoha důvodů. Nejde jen o to, že právě na něm se poprvé u pistolí CZ poprvé použilo montážní rozhraní podle standardu MIL-STD-1913, nebo že se na něm uplatnily pokročilejší výrobní technologie a řádově kvalitnější materiály. U téhle zbraně si tvůrci navíc hodně pohráli s tvarováním partií důležitých pro ovládání. V genezi zbraní CZ to byla designová revoluce, která ovlivnila všechny následující pistole této značky…

… Každopádně právě Richovi zjevně největší měrou vděčíme za aktuální novinku. V říjnu 2021 totiž po analýze severoamerického trhu přišel s myšlenkou, že by obchodně zajímavé množství střelců uvítalo pistoli se stejným designem, přesností, držením a ovládáním jako CZ Shadow 2, avšak s menšími rozměry a nižší hmotností. Pro zajímavost: Rich na základě svého průzkumu za nejsilnějšího konkurenta či etalon v tomto segmentu označil model SIG P229 Legion RXP Compact…

Jak a proč vznikla nejnovější verze CZ 75 Shadow a čím se liší od stávajících modelů, se dozvíte v článku CZ Shadow 2 Compact – první pohled na stranách 12 až 15 Střelecké revue číslo 10 ročníku 2023.

Střeleckou revui č. 10/2023 si můžete objednat v tištěné verzi na www.casopisyprovas.cz bez platby za poštovné nebo v el. verzi na www.casopispresinternet.cz

Koupit časopis