krátké zbraně,  Novinky

Deringer Detonics 6×9 Grim

Produkty společnosti UNRRA Group s.r.o. / Detonics se na stránkách našeho časopisu objevují dost pravidelně. Je to především díky nepřetržitému vývoji nových modelů.

Letos do firemního portfolia přibyl zajímavý deringer se šesti hlavněmi ráže 9 mm Flobert (kategorie C-I, zbraň na ohlášení). Vyzkoušeli jsme ho samozřejmě i na střelnici.

Tvůrci se inspirovali tak trochu u pepřenek, tedy zbraní s otočným svazkem hlavní, ale nakonec přišli na to, jak vměstnat neotáčivý svazek šesti hlavní do rozměrů kompaktní samonabíjecí pistole. Největší výzvou byl spoušťový a bicí mechanismus, který se podařilo vyřešit natolik originálně, že je chráněn patentem. Kromě poměrně unikátní koncepce zbraně je asi nejzajímavější právě spoušťový mechanismus. Po zmáčknutí spouště je přes pomocné páky napnuto centrální kladívko a zároveň odblokována pádová pojistka. Už v průběhu napínání kladívka dojde k pootočení a nastavení programátoru, jenž zprostředkuje úder kladívka proti správnému zápalníku. Deska, jež je pevnou (i když demontovatelnou) součástí rámu, má otvory pro šest zápalníků…

Pro budoucnost se plánují také zbraně téhož typu s drážkovanými hlavněmi a komorami pro náboje 32 H&R Magnum (32 Magnum, popřípadě 32 S&W long) se středovým zápalem. Na ty už samozřejmě bude zapotřebí mít zbrojní průkaz.

Šestihlavňový deringer, navíc s možností nákupu bez papírů, se mezi moderními zbraněmi hned tak nevidí. Unikátní zbraň představujeme v článku Deringer Detonics 6×9 Grim ve Střelecké revui číslo 11 ročníku 2023 na stranách 28 až 30.

Střeleckou revui č. 11/2023 si můžete objednat v tištěné verzi na www.casopisyprovas.cz bez platby za poštovné nebo v el. verzi na www.casopispresinternet.cz

Koupit časopis