dlouhé zbraně,  Novinky

Francouzské útočné pušky

Francie je jedna z posledních vyspělých zemí, která se vybavila útočnou puškou. Toto zpoždění se vysvětluje strachem z plýtvání náboji a samozřejmě nedostatkem peněz. Francouzská armáda dlouho zůstala věrná představě mužů s puškami a nasazenými bodáky, kteří jsou posláni do zuřivého útoku schopného překonat všechny překážky. Od začátku první světové (Velké) války si francouzští generálové uvědomovali, že palba se na bojišti stala pro vojáky smrtící a že proti pěchotě dominují kulomety. Ruční palné zbraně nesené útočící pěchotou na kulomet nemají a odpovědí na zbraň střílející dávkou může být jen zbraň střílející dávkou, kterou útočící pěchota ponese s sebou…

Monografie Střelecké revue se tentokrát zaměřila na vývoj výzbroje pěšáků francouzské armády. Tato historie je poznamenána mnoha omyly, slepými uličkami a politicky ovlivněnými zákrutami. Výsledkem ale byla jedna z nejzajímavějších pěchotních zbraní své doby. Ta teď dosluhuje a hledá se náhrada…

… Francouzský pěšák poválečné doby je mobilní, nenese víc než 20 kilogramů vybavení, vyhledává boj zblízka v těsné součinnosti s vrtulníky a s palebnou podporou letadel napadajících pozemní cíle. Francouzští legionáři a výsadkáři jsou nejlepší pěchotou na světě té doby, ovšem za cenu značných ztrát. Ve zbytku světa dostávají pěšáci útočné pušky poskytující velkou palebnou sílu, která je chrání, ale současně vyžaduje silnou logistiku (jako u Američanů ve Vietnamu). Ve Francii o tomto problému začali uvažovat v roce 1952 a snažili se dohnat ztrátu. Všechno se ale protahovalo…

… Francie znovu zahajuje dlouhou práci na konstrukci útočné pušky, tentokrát už ráže 5,56 x 45 mm, ale francouzští vojáci se v zahraničních operacích ocitli se zbraněmi, které jsou starší a horší než kalašnikovy. V roce 1978 v Kolwezi (hlavním městě dnešní Demokratické republiky Kongo), kde osvobozovali rukojmí držená povstalci, francouzští legionáři ještě byli vyzbrojeni samopaly MAT 49 a samonabíjecími puškami MAS 49-56!

Bylo zřejmé, že přinejmenším jednotky, které působí v zahraničí, a tudíž se mohou účastnit bojových operací, musí dostat útočné pušky stůj co stůj.

… Když Francie zaváděla omezené množství útočných pušek SIG 540, už pracovala na vývoji vlastní zbraně. Projekt s názvem FAMAS (Fusil dʼAssaut de la Manufacture dʼArmes de Saint-Étienne) se začal řešit v roce 1967 pod vedením generála Paula Telliého. O čtyři roky později byl hotový první prototyp, ale představen byl až v roce 1973. Po zkouškách prodělal několik úprav. Zbraň byla objednána teprve v roce 1978 a francouzské ozbrojené síly ji začaly používat od roku 1979. Jednalo se zcela jistě o technologický průlom a velmi moderně vyhlížející puška FAMAS v 80. letech nahradila jak samopaly MAT 49, tak samonabíjecí pušky MAS 49-56, které už byly opravdu staré…

Další osudy základní výzbroje francouzských pěšáků najdete na stranách 75 až 81 Střelecké revue číslo 6/2024 v monografii s názvem Francouzské útočné pušky.

Střeleckou revui č. 6/2024 si můžete objednat v tištěné verzi na www.casopisyprovas.cz bez platby za poštovné nebo v el. verzi na www.casopispresinternet.cz

Koupit časopis