Novinky,  ostatní

Jak kozáci do Skalice přišli

Je mrazivé ráno na začátku prosince 1805. Sníh křupe pod nohama předsunuté kozácké hlídky. Bojovníci ze stepi se octli daleko od hlavní armády, která táhne proti Francouzům od Olomouce k Brnu. Nevědí, že v polích nedaleko Slavkova se před pár dny strhla bitva, v níž zvítězil francouzský císař Napoleon. Netuší ani, že zabloudili až do obce poblíž Znojma. Kozáci buší na dveře chalup a ptají se vyděšených venkovanů, zda neviděli Francouze. Když se jim dostává záporné odpovědi, shánějí se po masu a kořalce, začínají zpívat a veselit se. Vtom přijíždí kurýr z hlavního stanu, který jejich velitele informuje o vybojované bitvě a ústupu Ruských vojsk do Uher. Bylo uzavřeno příměří, a kozáci se těší na návrat domů …

Takovou epizodu, jistě jednu z mnoha podobných, jaké se odehrávaly před více než 200 lety, si minulou sobotu 9. prosince 2023 připomněla akce v areálu zámečku ve Skalici, okr. Znojmo. Týden po slavnostních připomínkách Bitvy tří císařů, zavítala sem malá četa kozáků či Baškirů v sestavách ruské armády za napoleonských válek. Stepní bojovníci v podání reenaktorů z Brna a okolí, spolu s ruským poddůstojníkem předvedli ukázku výzbroje, uniforem a výcviku vojáků dávných dob. Zajímavou atrakcí pro děti byla střelba do terče z kompozitního východního luku.

Naopak období poměrně nedávné připomněli dva reenaktoři v uniformách kozáků Rudé armády. A oprávněně, protože sovětští kozáci se na jaře 1945 podíleli také na osvobozování jižní Moravy.

Dvě hodiny trvající pořad sledovali senioři – obyvatelé zámečku –, stejně jako desítky návštěvníků z okolí. Samozřejmě, že bylo postaráno také o něco na zub a na zahřátí. O zábavu se postaral kozák s houslemi, který, nehledě na sychravé počasí, hrál kozácké, moravské i slovenské lidovky.

Přestože akce ve Skalici byla malá svým rozsahem, všichni návštěvníci byli nadšeni a odměňovali účinkující potleskem i pochvalnými slovy. Šlo zde o premiéru, po níž bude bezesporu následovat řada dalších, větších akcí, věnovaných válečným událostem z historie našich zemí. A můžeme se těšit, že tyto aktivity výraznou měrou přispějí k vylepšení kulturního dění v malebném kraji Znojemské vinařské podoblasti.

Srdečné poděkování patří pořadateli akce, kterým je Domov pro seniory ve Skalici u Znojma s paní ředitelkou Mgr. Michaelou Královou i všemi zaměstnanci, stejně jako účinkujícím, členům KVH KP.

Edgar Pachta, spoluorganizátor a „válečný zpravodajec“

Koupit časopis