Novinky,  z cest

Kříže na polích

Belgické město Ypry, v originále vlámsky leper nebo francouzsky Ypres, leží v přímořské pro­vincii Západní Flandry. Pochází z 11. století a ve středověku bylo díky výrobě sukna a obchodu s ním jed­ním z největších měst Evro­py, když ve 13. století údajně mělo 200 000 obyva­tel. Ve 14. století se začalo budovat opevnění města, které bylo dále zdokonalo­váno v 17. století, naposled Francouzi v letech 1678–1684.

Celý článek vyšel v roce 3/1999 a najdete jej zde.

Koupit časopis