dlouhé zbraně,  krátké zbraně,  Novinky

Lorenz

Přechodem habsburské monarchie od křesadlového systému ke zbraním perkusním jsme se na stránkách Střelecké revue v posledních letech zabývali několikrát. Věnovali jsme se nejprve systému Console a posléze systému Augustin. Teď přicházejí na řadu perkusní pušky systému Lorenz. Když se podíváme do historie starších čísel Střelecké revue, shrnující materiál o těchto zbraních jsme vlastně nikdy nepřinesli, ačkoliv jinak jsme se lorenzkami zabývali v mnoha článcích, zvlášť v souvislosti s válkou roku 1866 a přechodem k zadovkám v habsburské armádě. V roce 1999 tuto mezeru vyplnil Ing. Ctirad Beneš, který vydal publikaci Palné zbraně systému Lorenz. Jenomže to nebylo na stránkách Střelecké revue a navíc od té doby uplynulo 24 let, takže nám zatím vyrostla celá nová generace čtenářů.

Konstruktérem nových rakouských perkusních předovek Lorenz s drážkovanými hlavněmi byl puškař a technik Josef Lorenz. Narodil se ve Vídni 19. června 1814 a celý jeho život byl spojen se zbraněmi. Jeho otec pracoval jako zámečnický mistr v c. k. továrně na palné zbraně. Takže je logické, že syn v roce 1831 (to už mu bylo 16 let) nastoupil do učení právě tam. Lorenz zřejmě nebyl tuctový mladý muž, ale člověk velice schopný, kterého se vyplatilo dál vzdělávat. Proto souběžně s učením studoval na vídeňském polytechnickém institutu. Už v roce 1837 dostal titul puškařského podmistra a v roce 1846 titul vrchního mistra. Roku 1850 byl jmenován dílovedoucím 2. třídy a dostal zároveň hodnost Titular Unterlieutenant ad honores. Lorenz evidentně nebyl jen mistrem, ale také vynálezcem. Rozhodně nemůžeme říct, že známe všechny jeho vynálezy, ale o jednom nezbraňovém víme. Je to nožní protéza, za kterou v roce 1851 dostal prémii císaře Františka Josefa I. ve výši 100 zlatých mincí.

… Nová Lorenzova zbraň vyvolala v rakouské armádě pozornost, protože ta byla stále vyzbrojena poněkud nepraktickými puškami se zámkem Augustin. Císařským rozhodnutím z 19. 12. 1853 vzniká zvláštní komise (Gewehr-Versuchs-Kommission), která má za úkol zkoumat jednak myslivecký štuc překonstruovaný podle Lorenzova návrhu, jednak zcela nové zbraně nové ráže. Jeden z členů této komise byl i Josef Lorenz, ale předsedal jí polní podmaršál arcivévoda Vilém. Komise dostala povolení k výrobě potřebného počtu nových zbraní, aby je mohla vyzkoušet. Už 3. srpna 1854 měla komise předat zkušební protokoly o výsledku zkoušek u jednotek. Řešila se otázka, zda zavést myslivecký štuc s trnem, nebo bez trnu, a ještě v roce 1854 nebylo jisté, jestli všechny pěchotní pušky Lorenz budou mít drážkované (tažené) hlavně. Zatímco někteří členové komise chtěli drážkované hlavně jen u některých pěchotních pušek, podmaršálek Wernhardt nekompromisně požadoval všechny pěchotní pušky s drážkovanou hlavní…

… Protože vývoj palných zbraní šel v 60. letech 19. století kupředu mílovými kroky, záhy se objevila potřeba pušky systému Lorenz modifikovat. V březnu 1862 přichází ministr války polní zbrojmistr August hrabě Degenfeld Schönburg (1798–1876) s návrhem na použití ocelové hlavně místo železné, zavedení jednotného zámku stejné velikosti pro pěchotní pušky, štucy, pušky pro zvláštní sbory i pistole a důkladnější zpracování součástek zbraně. U pěchotních pušek nového vzoru 1862 mělo být zavedeno jednotné sklopné hledí. Všechny tyto navržené úpravy císař promptně schválil a u všech zbraní Lorenz vz. 1862 byl zaveden jednotný zámek, používaný u jezdeckých pistolí, jenž je o 15 mm kratší. Poznáme ho snadno, protože před pistonem nemá charakteristický výstupek…

… Rakušané však setrvali u odlišného staršího postupu z 18. století, kdy 4 g prachu a kompresní střela vážící 29 g byly také v papírovém obalu, ale střelec musel nejprve roztrhnout obal patrony na vrcholu, nasypat prach do hlavně a pak vsunout střelu i s jejím papírovým pouzdrem, kterou pak nabijákem zatlačil až k náplni střelného prachu. Proč Rakušané zůstali u starého původního systému, se můžeme jenom dohadovat…

Monografie Střelecké revue číslo 10/2023 navazuje na předchozí články o přechodu rakouskouherské armády od křesadlovek na perkusní předovky. Rozsáhlý článek s názvem Lorenz začíná na straně 81. Střeleckou revui č. 10/2023 si můžete objednat v tištěné verzi na www.casopisyprovas.cz bez platby za poštovné nebo v el. verzi na www.casopispresinternet.cz

Koupit časopis