Novinky,  ostatní

MLADĚJOV/BLOSDORF, 1917–2021

ÚTOK MRTVÝCH MUŽŮ

Otravné plyny se na bojištích první světové války objevily poprvé v srpnu 1915, na německé straně. Tehdy císařská armáda, obléhající pevnost Osowiec se silnou ruskou posádkou, provedla dělostřelecký útok granáty naplněnými zkapalněným chlórem. Nebezpečí této látky spočívá ve faktu, že leptá všechny sliznice včetně očí a plic. Rusové na něco takového nebyli připraveni a postrádali účinné ochranné pomůcky (snad až na improvizované roušky, které byli takřka k ničemu i v tomto případě), nicméně mnozí z nich nebyli plynem zasaženi natolik, aby ihned zemřeli.
Němci ovšem počítali se stoprocentní účinností svého útoku, a krátce po něm – vybaveni plynovými maskami – vyrazili ke ztichlé pevnosti. Lze jen stěží pochopit, jaký museli zažít šok, když poté, co překročili druhou linii, vrhli se na ně domněle mrtví ruští střelci se sinavými obličeji a ústy pokrytými krvavou pěnou! Vyděšení němečtí vojáci se dali na útěk; pevnost zůstala v ruských rukou i nadále.
Podobnou a další epizody z bojů Velké války můžete zhlédnout již zakrátko, a navíc, nemusíte kvůli tomu jezdit až do polské Haliče. Ve dnech 27. až 29. srpna se v obci Mladějov nedaleko Moravské Třebové bude již tradičně konat akce, připomínající události první světové války. Atmosféru tehdejších pohnutých dní navodí kolem 200 protagonistů „oživené historie“ v dobových uniformách i civilních oděvech, pod organizační záštitou spolku vojenské historie Renata, reprezentovaného Danem Urbánkem. Akce v terénu, připomínajícím hory a lesy Karpat, doprovázené působivými jízdami úzkokolejného parního vláčku, zde nadšenci v čele s p. Urbánkem – ve spolupráci s Průmyslovým muzeem Mladějov – pořádají každoročně koncem prázdnin, již téměř čtvrt století.
Více informací naleznete na přiloženém plakátu, případně na www.mladejov1915cz
Těšíme se na Vaši návštěvu!!!
Edgar Pachta, válečný zpravodaj.

Koupit časopis