Novinky,  ostatní

N. Szailer in Wien

Vídeňská firma Nik. Szailer and Comp. patřila v dobách starého mocnářství k vý­znamným obchodníkům se zbraněmi v hlavním městě monarchie. Jí prodávané a někdy též upravované zbraně se poměrně řídce vyskytují také na našem území. Díky laskavosti Ing. Ctirada Beneše jsem mohl prostudovat více než dvousetstrán­kový katalog této firmy pro léta 1894–1895. Firma uvádí jako své sídlo vídeňskou Rothenthurmstrasse 18.

Článek vyšel ve Střelecké revui č. 10/2000 a najdete jej zde.

Koupit časopis