krátké zbraně,  Novinky

New Age Revolver Design – NARD

Občasný spolupracovník našeho časopisu Ing. Bohumil Planka, CSc., letos v lednu podal u Úřadu průmyslového vlastnictví přihlášku užitného vzoru s názvem Sendvičový rám revolveru. Neoficiálně toto nové systémové řešení nazývá New Age Revolver Design, ve zkratce NARD. Autora jsme požádali o bližší informace.

… Výsledkem byl ke konci téhož roku funkční vzorek, třípalcový plechový revolver pro sebeobranu, který při tormentaci vyhověl. Ukázalo se, že sendvičový rám revolveru otevírá pro konstruktéra i pro výrobu dosud neobvyklé možnosti. Nové řešení jsem nazval NARD. Za tím se ukrývá modulární zbraňový systém a moderní přístup ke konstrukci revolveru cestou takzvaného prototypování, s využíváním nových materiálů a technologií 21. století.

Vývoj v letech 2020 až 2023 vyústil do 3D hybridního modelu NARD 2024 sestaveného z ocelových a z plastových tištěných dílů. Ten byl ve dvou provedeních, společně s funkčním vzorkem, představen odborné veřejnosti na stánku ALFAPROJ na letošním veletrhu IWA.

Systém NARD nabízí nebývalé možnosti při volbě moderních materiálů, jejich vzájemné kombinování na jedné zbrani a využití nejmodernějších technologií, včetně 3D tisku. NARD umožňuje rychle a levně konstruovat speciální zbraň, optimalizovanou pro konkrétní náboj a pro konkrétní použití, pro konkrétní typ zákazníka. Konstrukce přitom dovoluje v maximální míře využít pro jakýkoliv revolver standardizované vnitřní díly. Sendvičový rám tvoří rozebíratelnou sestavu, jejíž jednotlivé části mohou být vyrobeny z moderní vysokopevnostní oceli typu Elmax, Sleipner, případně z titanu anebo z duralu 6061-T6 a za použití různých výrobních technologií. Možná je i kombinace uvedených materiálů v jednom sendvičovém rámu…

Ve vývoji revolverů byl už přes deset let „klid po pěšině“. Patent Ing. Planky by mohl tyto, zatím stojaté, vody řádně rozvířit. Detaily nového konstrukčního systému a fotografie prototypů přináší článek New Age Revolver Design – NARD na stranách 24 a 25 Střelecké revue číslo 5/2024.

Střeleckou revui č. 5/2024 si můžete objednat v tištěné verzi na www.casopisyprovas.cz bez platby za poštovné nebo v el. verzi na www.casopispresinternet.cz

Koupit časopis