Novinky,  ostatní

Novela zákona o zbraních

Přehled nejzajímavějších článků únorového čísla Střelecké revue musíme začít netradičně, upozorněním na poslední článek. Monografie čísla 2/2021 se totiž zabývá novelou zákona o zbraních, která platí od 30. ledna 2021. Toto číslo by si tedy měli koupit všichni držitelé zbraní, včetně těch, kteří zatím měli jenom zbraně, na které nebyl potřebný zbrojní průkaz. Není to jenom přetisk textu ze Sbírky zákonů, ale srozumitelné vysvětlení hlavních změn, vynucených, mírně řečeno, zmršenou směrnicí Evropské unie, kterou se nepodařilo odmítnout ani podáním u Evropského soudu.

Na rozdíl od evropských orgánů, které připomínky odborníků prakticky úplně ignorovaly a stvořily paskvil, se naše odpovědné instituce, včetně ministerstva vnitra, tentokrát zachovaly jinak. Novela je, v mezích daných možností, srozumitelná a proveditelná. Na rozdíl od evropské směrnice také respektuje základní podmínku tvorby zákonů, zákaz zpětné účinnosti. Svoji roli tady pravděpodobně sehrály i petice společností na ochranu práv držitelů zbraní, o kterých Střelecká revue podrobně informovala.

Monografii najdete pod titulkem Novela zákona o zbraních na stranách 89 až 97 Střelecké revue číslo 2/2021.

Koupit časopis