Obsah čísla 1/1974

Otevřené perspektivy
Zisky a ztráty střelectví
Spartakiáda bezpečnostních sborů
Revolver Webley-Fosbery
Armádní revolver Rast & Gasser model 1898
Deštivý večer
Expozice militárií v B. Štiavnici
Palné zbraně ve sbírce Odescalchi
Brokařský bronz z Turína
Ilustrátor romantiky

Koupit časopis