Obsah čísla 10/1972

Jednotný systém a střelectví
Mezinárodní mistrovství Polska
O vlivu některých činitelů na zamiřování
Pražský klenot z tulské dílny
Děvče a dvě pistole
130 let Augustinova zámku – než přišly zadovky
Návrh nové pistolové disciplíny
Tříoký jezdec
ME v Madridě

Koupit časopis