Obsah čísla 3/1973

Úspěchy roku 1972
Měříme všem stejně
Z historie odboje: Cesta vedla přes Šenov
Vliv fyzické námahy na přesnost střelby
Terčové zařízení pro vzduchovku
Pistole systému Wänzel
Tříoký jezdec

Koupit časopis