Obsah čísla 7/1972

Na obzoru V. sjezd Svazarmu
Na olympiádě před 66 lety
Poloha ke střelbě z pušky vkleče
Základní příčiny neúspěchů při střelbě
Smrt na kótě 1204
Slavný ruský armádní revolver
Tříoký jezdec
Broková střelba v roce 1972

Koupit časopis