Obsah čísla 7/1977

Zkušenosti s výchovou střeleckého dorostu
Nové konstrukce automatických pistolí
Dioptr amatérské výroby
Taktická příprava sportovního střelce
Abeceda brokové střelby
Vzduchovka (větrovka) HL 6A
Sovětská puška pro odstřelovače
Hlaveň v puškařském umění
Dvě výstavy zbraní na Slovensku

Koupit časopis