Obsah čísla 7/1982

Mezinárodní závody v Jugoslávii
Turnir Sofia 82
Začínajícím střelcům
Nové zbraně Smith-Wesson
Kuše pro sportovní střelbu
Určení parametrů střelby na olympijskou baterii
Králové střelby pod lupou
Slavná jména
ARS PIXIDARIA
Velká cena osvobození v Plzni
Celostátní střelecká liga v brokových disciplínách
Dorozumívací a vyvolávací zařízení HS5

Koupit časopis