Novinky,  ostatní

Osvobození Brna 1945 na hradě Veveří

Sešel se rok s rokem, a opět si připomínáme jednu z nejvýznamnějších událostí našich dějin – a nejen těch našich. Vždyť právě na území České republiky na jaře 1945 došlo k posledním bojům II. světové války v Evropě, když nacistické jednotky kladly statečný, avšak marný odpor Rudé armádě na Moravě, a posléze se zbití esesmani probíjeli do americké zóny.
Dnes, po téměř osmdesáti letech, si můžeme jen stěží uvědomit, jak dramatická byla situace v posledních týdnech a dnech krvavého konfliktu, kdy už bylo všem jasné, že se blíží konec. Nikdo však nevěděl, kdy konec skutečně nastane, a bylo mnoho takových, kteří chtěli, aby jejich cestu do pekel dláždily další oběti.
Kriminálním činům okupantů na území tzv. Protektorátu Čechy a Morava se již od počátku jeho existence snažilo čelit množství odbojových skupin, odpor proti okupantům v posledních měsících války přerostl v organizaci partyzánských jednotek, vedených odborníky, příslušníky Rudé armády a čs. vojska v SSSR.
Odvetné akce hitlerovců proti partyzánům a odbojářům byly stejně zoufalé, jako zbytečné … Tak ještě 5. května 1945 nacistické komando zdevastovalo obec Javoříčko a povraždilo téměř 50 místních obyvatel – aby tím vytvořilo „moravské Lidice“.
Ke konci dubna 1945 měli němečtí ženisté v plánu vyhodit do povětří hráz Brněnské přehrady. Při pomyšlení, jaké následky by z toho plynuly pro moravskou metropoli, běhá mráz po zádech. Naštěstí však byla zničující akce zmařena díky hrdinství moravských odbojářů.
A důraznou tečku za zhoubnými plány hitlerovců učinily jednotky 2. ukrajinského frontu Rudé armády, které jižní Moravu ve finální části tzv. Bratislavsko-brněnské operace na sklonku dubna 1945 osvobodily. Významnou roli zde sehráli nejen střelci, artileristé, tankisté, ale rovněž kozáci, kteří – ke zděšení svých nepřátel – v případě potřeby sesedli s koní a bojovali jako pěšáci, pálili z kanonů, řídili tanky a obrněné transportéry.
Atmosféru dní na sklonku II. světové války přiblíží akce, kterou již po několikáté na hradě Veveří nad Brněnskou přehradou pořádá společnost ACABALLADO. Akce vrcholící dynamickou bojovou ukázkou se bude konat v sobotu 20. dubna 2024 (viz leták).
Pozvánku naleznete zde.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Edgar Pachta, válečný zpravodajce
a konělékař 13. Gardové jezdecké divize RKKA.

Koupit časopis