krátké zbraně,  Novinky

Pistole se svislou závorou

Začátek dvacátého století byl dobou překotného technického vývoje téměř ve všech oborech, včetně zbraní. Do sériové výroby se dostávaly zbraně, nad jejichž technickým řešením dnes laik žasne a odborník se diví. Po několika desetiletích se stává, že kdysi překonané řešení se objeví v nové podobě a někdy je to doslova bomba. Dobrými příklady mohou být například inerční závěry brokovnic Benelli, uzamčení rotací hlavně slovenských pistolí K 100, nebo přenosová páka revolverů Ruger.

Podobný případ popisuje Ing. Fencl v článku Pistole se svislou závorou. V úvodu slovem i nákresy a fotografiemi uvádí starší řešení tohoto systému uzamčení sestavy hlaveň – závěr. Tím se dostává k překvapivému použití zdánlivě zastaralého systému na moderní pistoli Strike One italsko-ruské společnosti Arsenal Firearms. Zatím je to novinka a na zájemce se čeká.

Článek o znovuzrozeném systému a jeho moderním provedení je na stranách 29 až 31 Střelecké revue číslo 11/2020.

Koupit časopis