Novinky,  ostatní

Programy střeleckého výcviku

Téměř nezaznamenáno tiskem a televizí prošlo schválení takzvaného nadstavbového zákona (k zákonu o zbraních), který zavádí možnost dobrovolného pokračovacího výcviku v používání zbraně k sebeobraně, případně obraně dalších osob. Detaily zákona má upravit vyhláška, která byla schválena 21. června 2021. V článku Programy střeleckého výcviku se autor zabývá praktickými aspekty výcviku pro různé stupně dovedností v používání střelné zbraně ve smyslu této vyhlášky.

Doporučujeme pečlivé prostudování tohoto článku nejen novým, ale i stávajícím držitelům zbraní. Najdete ho ve Střelecké revui číslo 9/2021 na stranách 8 a 9.

Koupit časopis