dlouhé zbraně,  Novinky

Pušky Rynnäkkökivääri 62

V 50. a  60. letech opakovací pušky v rukou pěšáků zastaraly a finská armáda se začala poohlížet po nové útočné pušce, jelikož podobný druh zbraně zaváděl doslova celý svět. Při výběru nové zbraně se praktičtí Finové se vždy omezeným rozpočtem neobrátili na Západ jako jiné demokratické státy, ale na Východ, aby využili velmi osvědčené řešení Kalašnikovovy pušky.

RK 62: První návrh nové zbraně vznikl možná překvapivě z polského AK (pmK), i když Finové poctivě koupili licenci v  SSSR. První prototyp sloužící spíš k ověření výrobních možností nesl označení m/58. Další prototypy byly pojmenovány 762 RK 60 (Valmet m/60). Vzhledově velmi připomínaly vzorové AK, ale měly pár vnějších i  vnitřních odlišností. Asi nejmarkantnější je zprvu chybějící lučík, neomezující tak tloušťku střelcových rukavic v zimě, trubková rukojeť a nekrytý plynový válec. Ráže byla ponechána 7,62×39 mm. V roce 1960 začala RK 60 testovat armáda. V této době se vrátil na své místo vyklenutý lučík a zavedlo se několik malých úprav, jež vedly k uspokojení armádních požadavků a zavedení zbraně do výzbroje v roce 1962 jako 762 RK 62. Během vývoje se od poloviny 50. let realizovalo několik nákupů originálních AK, především pro seznámení vojsk s novým druhem zbraně. Produkce pak probíhala v obou finských zbrojovkách Valmet i SAKO.

Sovětská armáda začala v 70. letech přecházet na ráži 5,45×39 mm. Tento trend však nechal finské vojenské autority chladnými, jelikož benefit menší ráže nevyhodnotily jako dostatečný a rovněž náklady na přezbrojení včetně značných armádních zásob v malé finské ekonomice se jevily jako neopodstatněné.

S Finy navázali v 60. letech úzkou spolupráci Izraelci, hledající novou zbraň a  zatím nepříliš spokojení s  výkony pušek FN FAL. RK 62 posloužila jako nejbližší vzor pro novou izraelskou pušku Galil. Izraelci uzavřeli s Finy smlouvu o  přenosu technologií, koupili výkresy, výrobní dokumentaci a hotové pušky RK 62 a pustili se do dalších vývojových prací (budoucí Galily prý měly v tendru finská pouzdra závěru). Puška Galil ráže 5,56×45 mm byla oficiálně zavedena do výzbroje v roce 1973…

Vývoj a další osudy finského klonu útočné pušky Kalašnikov jsou popsány v článku Pušky Rynnäkkökivääri 62 na stranách 58 až 60 říjnové Střelecké revue ročníku 2022.

Střeleckou revui č. 10/2022 si můžete objednat v tištěné verzi na www.casopisyprovas.cz bez platby za poštovné nebo v el. verzi na www.casopispresinternet.cz

Koupit časopis