dlouhé zbraně,  Novinky

PZD 556 – český kulomet po desítkách let

DSS a.s. je nový a ambiciózní český výrobce zbraní s vlastním vývojem. Výroba DSS se nachází v novém byznys parku pouhých 10 minut za Prahou a je plně vybavena nejmodernějšími CNC frézkami a soustruhy, svařovacím prostorem a montážní plochou s kompletním sortimentem zařízení a nástrojů pro montáž a skladování ručních palných zbraní. A v DSS se pustili rovnou do kulometu!

… Zajímavý je regulátor odběru plynů s jedenácti polohami plus dvanáctou pro střelbu s tlumičem. Tím je zajištěna funkce pro jakoukoliv kombinaci střeliva, teploty okolí a podmínek střelby. Regulátor funguje tak, že otáčením otvor ve tvaru šroubové drážky otvírá kulatý otvor na protikusu: velmi jednoduché, ale účinné řešení. V podstatě jím lze i regulovat kadenci. Osobně jsem vyzkoušel, jaké rozdíly mohou být mezi náboji 5,56 x 45 mm NATO s teoreticky stejnými střelami SS109. Zde je možné rozdíly mezi nimi eliminovat regulací odběru plynů víceméně plynule…

Pro zajištění a zachování kvality, spolehlivosti a životnosti zbraní jsou všechny materiály, díly, podsestavy a kompletní zbraně testovány ve strategickém partnerství s českým Vojenským technickým ústavem. Každá zbraň je testována na funkčnost a přesnost, z každé jsou vystřeleny stovky ran na zkoušku. Zbraně DSS jsou certifikovány podle metodik NATO pro testování ručních palných zbraní AC/225(DSS) D(2018)0006 (AC/225(LG/3-SG/1)D/14). DSS v současné době zavádí certifikaci ISO 9001:2015 a AQAP 2110, aby zajistila, že všechny procesy v rámci společnosti budou v souladu s předpisy zaměřenými na zmírnění rizik pro zákazníka. Jistě je to pozitivní zpráva, že v Česku po desítky let trvající pauze zase existuje výroba kulometů. A podle posledních informací už nejde jenom o kusovou výrobu několika prototypů.

Podrobnosti o nových českých kulometech najdete v článku PZD 556 – český kulomet po desítkách let na stranách 46 až 48 Střelecké revue číslo 6 ročníku 2023.

Střeleckou revui č. 6/2023 si můžete objednat v tištěné verzi na www.casopisyprovas.cz bez platby za poštovné nebo v el. verzi na www.casopispresinternet.cz

Koupit časopis