krátké zbraně,  Novinky

Revolvery

Pokoušet se předpovídat vývoj zbraní je ještě ošemetnější, než předpovídat vývoj hospodářství. V roce 1975 vydalo Technické informační středisko MNO brožovanou příručku s názvem Vývojové směry ve vyzbrojování kapitalistických armád, III. díl – Lehké pěchotní zbraně. Experti ministerstva národní obrany se zde pokoušeli odhadnout, kam se v té době na Západě ubíral vývoj vojenských ručních zbraní. V kapitole o armádních krátkých zbraních byla věnována pozornost i revolverům. Dnes se nad jejich závěry můžeme jenom usmívat. Ale i tak se dá v příručce najít něco opravdu zajímavého.

Velká část této kapitoly se autorům vymkla z rukou. Zahrnuli do ní zprávy o tehdejším vývoji revolverů, avšak v době vzniku publikace MNO už v rámci kapitalistických armád nikdo vážně neuvažoval o větším nasazování zbraní tohoto konstrukčního typu. Pokud byly skutečně vyvinuty vojenské revolvery, byly určeny pouze pro zvláštní použití velmi úzkou skupinou specialistů. To ale neznamená, že by v té době nikde nebyly armádní revolvery ve výzbroji nebo alespoň uložené ve skladech, a to ve skutečně zajímavých počtech. Ale dejme slovo ukázkám z příručky o vývojových směrech ve vyzbrojování.

… V době svého vzniku tato zbraň s počáteční energií střely 823 J (z pušky by to bylo přes 1300 J) skutečně patřila k velmi výkonným revolverům. A v polovině 70. let revolvery Ruger opravdu byly pouze jednočinné; první dvojčinný model Redhawk přišel na svět teprve v roce 1979…

… Samotný náboj, nyní oficiálně nazývaný 454 Casull, je ještě starší, pochází z roku 1958. Poměrně oblíbený náboj najdeme v tabulkách SAAMI i CIP a stále se vyrábí, stejně jako revolvery této ráže. V době svého vzniku překonával výkonem jen o málo starší 44 Magnum (750–2000 J), avšak dnes už 454 Casull počáteční energií střely 2000–2600 J zaostává za standardem moderních nábojů 460 Smith & Wesson Magnum (2300–2800 J) a zejména 500 S&W Magnum (2900–3900 J). Kromě toho samozřejmě existovala a existuje řada velmi výkonných wildcatů. Podstatné je, že při vývoji revolverů na všechny takto výkonné náboje nikdy nikoho ani nenapadlo uvažovat o možnostech nějaké vojenské aplikace. Jejich jediné účelné využití je na lovu, i když není vyloučeno, že si je většinově pořizují milovníci velké rány.

Jiné revolvery se speciálním střelivem se však opravdu uplatnily v praxi. Ve vietnamském konfliktu vznikla potřeba krátké ruční zbraně s vysokou pravděpodobností zásahu na krátké vzdálenosti, vhodné při vyčišťování tunelových systémů budovaných protivníkem, praví se v příručce. K tomuto účelu vyvinula (americká) laboratoř pro pozemní boj Land Warfare Laboratory ve zkušebním středisku Aberdeen tzv. tunelovou zbraň, později označenou QSPR (Quiet Special Purpose Revolver = tichý revolver pro zvláštní účely).

Nakolik se tehdejší experti Ministerstva národní obrany ČSSR trefili do dalšího vývoje a jaké speciální zbraně je zaujaly, se dozvíte v článku Revolvery na stranách 66 až 67 dubnového čísla Střelecké revue ročníku 2024.

Střeleckou revui č. 4/2024 si můžete objednat v tištěné verzi na www.casopisyprovas.cz bez platby za poštovné nebo v el. verzi na www.casopispresinternet.cz

Koupit časopis