krátké zbraně,  Novinky

RIA 5.0

Text Ing. Ivan CHLUDIL, foto výrobce

Reklama tvrdí, že nová pistole RIA 5.0 je čistě americká a za necelých tisíc dolarů můžete koupit ideální zbraň pro sebeobranu a sportovní střelbu. Jako obvykle, reklamu musíme brát se značnou rezervou. Co se ale nové pistoli nedá upřít, je originální konstrukce.
Čtenáři, kteří se zajímají nejen o zbraně, ale i o jejich výrobce, budou vědět, že za značkou RIA se skrývá Rock Island Arsenal. Původně to byla obchodní firma, prodávající v USA výrobky filipínské zbrojovky Armscor International. Armscor začínala levnými kopiemi amerických zbraní, především pistolí Colt M1911 a revolverů (revolvery Armscor na rozdíl od většiny jiných výrobců nevycházejí z mechanismu Smith & Wesson, ale z Coltů). Na americkém trhu se výrobky Armscor poměrně slušně prosadily. Z dodavatele levných a nepříliš kvalitních zbraní se postupně stává renomovaný výrobce, který si už troufá i na vlastní konstrukce. V roce 2016 byla pod značkou RIA USA otevřena nová továrna v Cedar City v Utahu. Ta by měla být vybavena nejnovějšími technologiemi. Po letech se RIA USA pouští do riskantního kroku a uvádí nikoliv klon Coltu 1911, ale originálně konstruovanou pistolí RIA 5.0.

Ria 5.0 je zatím jenom v ráži 9 mm Luger. Na první pohled připomíná Glock po odtučňovací kůře. Závěr je hladký, štíhlý, pravoúhlý hranol. Lučík je hranatý a spoušť má výrazný jazýček spoušťové pojistky. Jenom rukojeť spíš vypadá jako u moderních S&W M&P. Dal by se tedy očekávat další glockoid, jenže pohled na zbraň zepředu nás vyvede z omylu. V hranatém závěru se skrývá hlaveň s vnějšími plochami opracovanými rovněž do hranolu. Potvrdí nám to i stažení závěru. Hlaveň nevykývne, jenom popojede o několik milimetrů dozadu. Podobné překvapení nabídne i pohled zezadu. Místo obvyklé krycí destičky úderníkových bicích mechanismů je ve výřezu závěru výkyvné kladívko.
Pistole je složena ze tří hlavních částí. Každá z nich je z jiného materiálu. Horní díl se skládá ze závěru, hlavně a spojovacího bloku. Ten tvoří dorazy závěru a hlavně, v zadním dorazu hlavně má odpruženou tyčku, která brzdí hlaveň při návratu do přední polohy, dále nese vodítko vratné pružiny a pružinu, pružinu záchytu závěru a částečně vede hlaveň a závěr. Otvorem v bloku prochází spojovací čep. Tyto díly jsou ocelové. Dolní díl je rám z hliníkové slitiny a vede závěr ve vnitřních drážkách; v zadní části nese spoušťový a bicí mechanismus. Vpředu je lišta pro příslušenství. K rámu je připevněn rukojeť z vyztuženého nylonu. V přední části rukojeť vybíhá do hranatého lučíku, za lučíkem je záchyt zásobníku. Rukojeti mají být nabízeny ve třech velikostech.
Zásobníky mají plechový plášť a plastové patky. Jsou dvouřadé, s jednořadým vyústěním. Mířidla v základní verzi tvoří muška se světlovodným vláknem a stranově i výškově stavitelné hledí. Na přání se pistole dodává s kolimátorem.

Na přání se pistole dodává s kolimátorem

Na pistoli RIA 5.0 je nejzajímavější uzamčení závěru. Pistolí s krátkým zpětným pohybem hlavně bez vykývnutí se v současné produkci najde několik, například Beretta 92 (uzamčení výkyvnou závorou), nebo slovenské Grand Power (uzamčení pootočením hlavně). Mají ale uzamykací mechanismus pod zadní částí hlavně poblíž komory. RIA 5.0 má nesenou závoru vpředu, pod ústím hlavně. Ve výstupku přední části závěru, který u pistolí s obvyklou konstrukcí tvoří jenom přední opěrku vratné pružiny a kryt pružiny, je svisle pohyblivá závora. Vratná pružina je opřena až o plochu za závorou s otvorem pro průchod vodítka. Závoru tvoří svisle pohyblivý válec, zasunutý do otvoru ve výstupku závěru. V horní části válcové závěry je ozub, který spojuje závěr a hlaveň. Dolní plocha závory je zkosená a při uzavírání závěru najíždí na výstupek spodního rámu, který ji nutí k pohybu vzhůru. Konstruktéři se drželi zásady, že při činnosti závěru nesmí narážet ocel na hliníkovou slitinu, a tak výstupek rámu ovládající závoru zesílili příčným ocelovým čepem.
Přibližně uprostřed výšky závory je otvor, směrem dozadu (proti směru střelby) rozšířený. Při výstřelu je závora unášena spolu s hlavní a závěrem dozadu. Po několika milimetrech prokluzu šikmá plocha v otvoru těla závory naráží na šikmou plochu vytvořenou na předním konci masivního vodítka vratné pružiny. Tím je závora nucena k pohybu dolů a dojde k odemčení závěru. Hlaveň se zastavuje o doraz na spojovacím bloku, závěr pokračuje do zadní úvrati. Dojde k vytažení a vyhození prázdné nábojnice a natažení bicího mechanismu. Závěr se zastavuje o blok a působením vratné pružiny se začne pohybovat dopředu. Odebírá další náboj ze zásobníku a čelo závorníku ho zasune do komory. Po doražení čela závorníku na zadní konec hlavně se obě součásti pohybují společně dopředu. Dolní plocha závory naráží na ocelový kolík v přední části rámu, závora se zvedne a spojí hlaveň se závěrem.

Pistole rozebraná k čištění: nahoře tělo (rám) pistole. Pod tím zleva hlaveň, závěr, vratná pružina, závora, spojovací blok s vybráním pro vratnou pružinu, záchyt závěru s montážním čepem a zásobník.

Popis činnosti je dost složitý, ale součásti jsou kupodivu tvarované velice jednoduše. Pokud vím, uzamykací mechanismus pod ústím hlavně má pouze jedna ze soudobých pistolí. Je to málo známá pistole Korth. Její řešení je výrobně složitější a patří k nejdražším na světě.
Bicí mechanismus RIA 5.0 je jednočinný, s kladívkem skrytým boky závěru. V závorníku je blokace úderníku odjišťovaná pohybem táhla spouště. Přímá spoušť má vloženou spoušťovou pojistku, výrazně vystupující při nataženém mechanismu. Délka chodu spouště je asi 5 mm, odpor 20 N. Ruční pojistky pistole nemá. Plastová rukojeť má na úchopových plochách zdrsnění typu hrubého písku. Vybrání pro horní část dlaně je vytaženo vysoko, až těsně pod drážky závěru.
Pistole RIA 5.0 má všechny předpoklady pro velmi přesnou střelbu i při ryhlopalbě. Odezvy z testů v USA jsou vesměs kladné. Opatrnější bych byl v hodnocení spolehlivosti za ztížených podmínek. Mezi závěrem a hlavní je málo prostoru a větší znečištění by asi způsobilo potíže. Zřejmě i proto je nová RIA inzerována jako sportovní a obranná, a nikoliv pro služební účely.
Jiný článek o nové pistoli RIA 5.0 vychází ve Střelecké revui č. 4/2023.

RIA 5.0
ráže 9 mm Luger
celkové rozměry 206 x 131 x 34 mm
délka hlavně 125 mm
hmotnost 1,12 kg
kapacita zásobníku 17 nábojů

Při stažení závěru vynikne neobvyklý tvar hlavně

Koupit časopis