Novinky,  ostatní

ŘÍMANÉ POD PÁLAVOU

II. ŘÍMSKO-GERMÁNSKÝ FESTIVAL „GERMANIA SUBACTA“

Od pátku 10. září do neděle 12. září 2021 se pod hlavičkou Návštěvnického centra Mušov – Brána do Římské říše, konal druhý ročník setkání členů reenactmentu, zabývajících se obdobím prvních staletí našeho letopočtu. Zatímco naše území tehdy obývaly různé barbarské kmeny (Markomani, Kvádové, Jazygové …), na jih od Dunaje a Rýna vzkvétalo Imperium Romanum – mocná, kulturně vyspělá říše římských imperátorů.

V té době však byly takřka na denním pořádku incidenty a srážky s bojovnými obyvateli severní divočiny (souhrnně nazývané Germánie), které kulminovaly ve druhé polovině 2. století n. l. Právě tehdy se jeden z římských císařů rozhodl, že se svými agresivními sousedy udělá pořádek. Zajímavé je, že nešlo o žádného vojevůdce, ale filozofa na trůně – imperátora Marca Aurelia (121–180 n. l.). Málokdo od tohoto teoretika očekával, že opustí pohodlí své pracovny a osobně se postaví do čela legií, které vytáhly proti barbarům toužícím uzmout výdobytky antické civilizace. Začaly tzv. markomanské války (jejich prvá fáze proběhla v l. 165/6–171/2 n. l., kdy barbaři vtrhli na římské území; pak pokračovaly do 180 n. l.), při nichž Řím přešel z defenzívy k útočným akcím, takže se jeho vojska probila až ke slovenskému Trenčínu.

Stalo se tak roku 174 (jak svědčí nápis na proslavené desce z trenčínské skály), a v téže době došlo také k rozmachu římského opevněného tábora (nazval bych jej castrum), vybudovaného již dříve na strategicky významném místě, pod Pálavskými kopci, právě naproti dnešních umělých jezer, ráji turistů. V opevněném ležení o rozloze asi 30–35 ha, schopném pojmout až 20 000 vojáků, se nacházely mj. lázně, nemocnice a přístaviště na břehu řeky Dyje.

Od 20. let minulého století – s přestávkami až do současnosti – probíhá v této lokalitě archeologický výzkum, který přináší množství zajímavých objevů, svědčících o vojenském i mírovém životě před téměř dvěma tisíciletími. V roce 2020 zde bylo otevřeno muzeum, od téhož roku na historických místech probíhají akce oživené historie, připomínající válečný i mírový život v těch pohnutých časech.

Výše uvedené akce, zahrnující ukázky legionářského vojenského výcviku, jezdeckých her (Hyppika gymnasia), bojů s barbary, ale např. i dobových řemesel, se letos zúčastnilo kolem 120 aktérů, představujících Římany i barbary. Celou akci měla na povel VIII. kohorta Legie X (www.legionari.eu); jezdecké umění předváděli členové divadelní a kaskadérské společnosti Štvanci. A protože se vydařilo i počasí, zhlédlo festival asi 1000 spokojených návštěvníků.

Moudrý panovník Marcus Aurelius, který záhy pochopil, že s agresory se nevyjednává, a proto na obranu své země sáhl po meči, zemřel roku 180 n. l. ve Vindoboně (dnešní Vídeň). Tou dobou už ale z hlavního stanu imperátora do Říma spěchali kurýři s jednoznačným sdělením: GERMANIA SUBACTA – Germánie je poražena!

Edgar Pachta

Podobné panorama s Pavlovskými vrchy (Pálavou)
se nabízelo z návrší u Mušova i Římanům před nějakými 1800 lety

Koupit časopis