Novinky,  ostatní

V Národním muzeu byl zahájen celorepublikový projekt k 80. výročí operace Anthropoid a dalším událostem roku 1942

Ministryně obrany České republiky Jana Černochová a ministr kultury České republiky Martin Baxa spolu s ředitelem Vojenského historického ústavu Praha Alešem Knížkem a generálním ředitelem Národního muzea Michalem Lukešem zahájili v úterý 3. května celorepublikový projekt, který mnoha způsoby připomíná 80. výročí operace Anthropoid i další významné události roku 1942.
V rámci tohoto projektu byly spuštěny webové stránky www.1942.cz, na kterých zájemci naleznou veškeré akce, jež se budou v průběhu letošního roku v této souvislosti konat. Díky tomuto informačnímu zdroji je snadné se zorientovat v tom, co se zrovna děje ve vašem městě a naplánovat si třeba návštěvu výstavy nebo komentované prohlídky. Na zájemce ale nečekají jen dílčí programy jako koncerty, přednášky, pietní akce, promítání filmů, exkurze, besedy, diskuse, konference či venkovní hry, ale také speciální celodenní programy.
Národní muzeum pak společně s Vojenským historickým ústavem Praha pro své návštěvníky připravilo výstavu Nikdy se nevzdáme!, která bude slavnostně otevřena v den výročí útoku na Reinharda Heydricha 27. května 2022. Bude k vidění v historické budově Národního muzea a připomene pohnuté události roku 1942, v širších souvislostech pak realitu protektorátu i události a osudy spjaté s 38 dny druhého stanného práva v období mezi 27. květnem a 3. červencem roku 1942. To vše se zaměřením na osudy konkrétních lidí. Návštěvníci budou moci sledovat příběhy statečnosti i obrovské důvěry ve svobodu národa a státu.
„Parašutisté, kteří provedli výsadek v rámci operace Anthropoid, a všichni další lidé, kteří jim pomohli zneškodnit jednoho z nejobávanějších a nejkrutějších nacistů, patří k našim největším hrdinům. Tento projekt přispěje k připomínání jejich odkazu, aby na něj mohla navazovat generace dnešních vojáků i občanů,“ připomíná ministryně obrany Jana Černochová.
Ministryně obrany na tiskové konferenci ke spuštění webu www.1942.cz také zmínila: „Připomínku 80. výročí operace Anthropoid jsme odstartovali již minulý týden, kdy jsme společně s ředitelem Vojenského historického ústavu Praha, generálem Alešem Knížkem, do vlasti převezli ostatky generála Františka Moravce. Tento významný příslušník naší zahraniční armády tak mohl spočinout ve své rodné Čáslavi. Byl to právě generál Moravec, který přišel s myšlenkou na likvidaci zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
Jsem velmi ráda, že ministerstvo obrany zde může být u začátku tohoto projektu, u webu 1942.cz. Všichni zájemci o tuto problematiku tak budou mít informace na jednom místě. A jsem hrdá na to, že se náš resort bude podílet na všech těchto akcích. Dnešní spuštění webu je také určitou předehrou k pozimnímu otevření komplexu zrekonstruovaných budov Armádního muzea Žižkov, kterým se Vojenský historický ústav Praha dočká nové a rozsáhlé muzejní expozice. Její součástí bude i část věnovaná druhé světové válce a v ní také budou předměty, které připomínají operaci Anthropoid a vše, co s ní souviselo.“

Ředitel Vojenského historického ústavu Praha, brigádní generál Aleš Knížek, v rámci představení webu 1942.cz zmínil:
„Vrátím se trochu do historie, zhruba do času před dvaceti lety, kdy jsme ve Vojenském historickém ústavu Praha připravili zlomovou výstavu nazvanou Atentát – Operace Anthropoid. Myslím, že právě touto výstavou se dostalo vnímání celého atentátu do povědomí skutečně celého českého národa. Za těch dvacet let se pochopitelně při připomínání výročí událo mnoho věcí. Zdigitalizovaly se četné dokumenty, byly opraveny různé památníky připomínající výročí, vykonalo se spoustu věcí, které jsou pro pochopení druhé odboje, domácího i zahraničního, klíčové. Stálo to jistě i mnoho prostředků, ale ty se vracejí dnes zpět. Jsem rád, že myšlenka na vznik a existenci webu 1942.cz ožila a že každý občan České republiky na něm najde vše, co o této věci potřebuje vědět.“

Tisková konference v budově Národního muzea ke spuštění webu 1942.cz

Ředitel VHÚ generál Knížek pak dále připomněl: „Jména Gabčík a Kubiš mají dnes svůj jasný význam a poselství, ale nesmíme zapomínat na všechny ty, kteří stáli v pozadí celé akce. Výstava Nikdy se nevzdáme! připomíná právě tyto skutečnosti, a i proto jsme se k její realizaci velmi rádi připojili. Přispíváme do ní nejrůznějšími předměty – jde o osobní předměty Josefa Gabčíka a Jana Kubiše i další artefakty. Výstava je také potvrzením naší dobré a dlouholeté spolupráce s Národním muzeem.“
Ministr kultury Martin Baxa k tématu českého odboje říká: „Operace z 27. května 1942 představuje jedno z největších popření stále živé představy, že jsme my, Češi, jakýmsi národem Švejků. Jan Kubiš, Josef Gabčík, všichni jejich stateční spolubojovníci, Jan Zelenka-Hajský, desítky sokolů a všichni další, kteří tehdy s obrovským rizikem pomohli našim vojákům před operací i po ní, jsou definitivní odpovědí na všechny pochyby, že jsme snad národem bez hrdinů.“
A generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš dodává: „Úspěšnou operaci Anthropoid považuji za jeden z nejvýznamnějších momentů našich novodobých dějin. Obdivuji neobyčejnou statečnost parašutistů a všech dalších lidí, kteří neváhali nasadit a obětovat své životy za svobodu své vlasti. Je naší povinností si jejich hrdinství stále připomínat a události roku 1942 udržovat v paměti veřejnosti. Výstava Nikdy se nevzdáme! a další akce k letošnímu 80. výročí jsou jedním z nejdůležitějších projektů Národního muzea v roce 2022.“

S laskavým svolením převzato z www.vhu.cz

Koupit časopis