Novinky,  ostatní

Výroba 22 long rifle u Sellier & Bellot

V roce 2019 byl v rozsáhlém výrobním areálu společnosti Sellier & Bellot ve Vlašimi dokončen nový provozní objekt výhradně na produkci malorážkové munice. Firma současně v tomto směru přešla na zcela novou technologii takzvaného okrajového zápalu, zároveň spojenou s téměř kompletní automatizací. Plánovaná produkce tohoto technologického celku je deset milionů nábojů za měsíc. Skutečný objem výroby samozřejmě záleží na aktuální poptávce, která je ale veliká a nelze předpokládat nějaký citelný útlum. Sellier & Bellot prý má pořád vyprodáno a sotva stíhá uspokojovat požadavky.

Když už jsme u toho, výrobu malorážkových nábojů Standard u Sellier & Bellot zrušili a základní náboj Club vyrábějí v jediné kvalitě, převyšující svojí precizí veškerou produkci vznikající s použitím dřívějších technologií. V tom spočívá zásadní posun a stejně to platí také o všech ostatních variantách nábojů 22 long rifle z produkce Sellier & Bellot, protože se vyrábějí na týchž strojích týmiž postupy a z polotovarů stejné kvality. Podobně postupují i jiní světoví výrobci, pokud se nerozhodli pro specializaci na velice přesné (a mnohem dražší) terčové náboje špičkové kategorie match apod.

Cílem S&B, alespoň prozatím, není zařadit se mezi firmy navzájem si konkurující v této části sortimentu malorážkového střeliva. Ve Vlašimi hodlají nadále vyrábět náboje pro masovou spotřebu ve vyšší střední kvalitativní třídě, a to za ještě přijatelné ceny.

Dosahovaná přesnost střelby je parametr, který u střeliva 22 long rifle zajímá sportovní i hobby střelce a případně i lovce. Podle vyjádření pracovníků firmy S&B nyní náboje Club z automatizované výroby vykazují na jejich balistické zkušebně rozptyl zásahů do 20 mm na 50 metrů, stříleno z hlavně Anschütz délky 700 mm a měřeno jako vzdálenost středů. Nejsou ale žádnou výjimkou výrobní série nábojů, které se vejdou do polovičky, tedy do 10 mm.

Výroba každého jednotlivého malorážkového náboje 22 long rifle ovšem začíná v oddělené mechanické dílně v areálu Sellier& Bellot. Dílna je společná pro celou firmu a pro výrobu nábojnic budoucí ráže 22 LR je tu vyhrazeno několik multioperačních strojů, pracujících samozřejmě v automatickém režimu. Vstupní materiál pro výrobu nábojnic je mosazná pásovina CuZn 30. První stroj z ní vyseká kotoučky – rondely – a v několika krocích z nich vytáhne základní tvar dutinek, zatím ještě bez dnového lemu pro zápalkovou slož. Dutinky se na tomtéž postupovém lisu vyhladí, vyčistí a na dalším stroji proběhne takzvané hlavování. Dutinky při něm dostanou jednak dutý lem pro zápalkovou slož kolem dna, jednak ražbu světoznámého symbolu a ochranné známky výrobce – SB v kosočtvercích – na dně.

Málokdo a málokdy se může podívat do muničky na kompletní postup výroby nábojů. Tuto vzácnou příležitost mají čtenáři Střelecké revue. V monografii čísla 11 ročníku 2023 je čeká na stranách 81 až 88 článek s jednoznačným titulem Výroba 22 long rifle u Sellier & Bellot.

Střeleckou revui č. 11/2023 si můžete objednat v tištěné verzi na www.casopisyprovas.cz bez platby za poštovné nebo v el. verzi na www.casopispresinternet.cz

Koupit časopis