Novinky,  ostatní

Výroba nábojů Scorpio

Vznik nové továrny na střelivo v tak malé zemi, jako je Česká republika je událost, která stojí za bližší prozkoumání a velký článek v našem časopisu. V areálu Poličských strojíren patřícím skupině STV Group vznikla poměrně nedávno výroba malorážového střeliva, které je určeno převážně pro civilní trh a většinově na export. Byli jsme v redakci zvědaví, jak výroba probíhá a jaké jsou plány do budoucna. O kvalitě zde vyrobeného střeliva jsme se přesvědčili na vlastní oči. Zjistili jsme, že produkce nábojů 9 mm Luger i 223 Rem / 5,56 x 45 mm probíhá v Poličce na špičkové úrovni, a další pozitivní zkušenosti přibývají.

Poličský areál, který se budoval od roku 1920 jako hlavní kapacita pro výrobu dělostřelecké munice pro československou armádu, plně ovládla mateřská společnost STV Invest v roce 2015. Už v dalším roce padlo rozhodnutí vyrábět vlastní malorážové střelivo, a to v dceřiné firmě STV Technology, založené k tomuto účelu v roce 2016.

Produkce se zpočátku realizovala na velmi starém strojním zařízení, nevyhovujícím současným požadavkům na kvalitu, ekonomiku provozu, vyráběné množství a odpovídající produktivitu. Všechno se rozbíhalo jen ztěžka a pomalu. V roce 2017 však byly podepsány první kontrakty na dodávku nového technologického zařízení určeného k výrobě nábojů 9 mm Luger s celoplášťovou (FMJ) 8g střelou. V roce 2021 byly podepsány nové kontrakty s dodavateli strojního zařízení určeného k zvětšení výrobní kapacity pro náboje 9 mm Luger, a to jak stávajícího typu se střelou FMJ 8 g, tak i k rozšíření výrobního sortimentu o náboje se střelami FMJ 7,5 g a TFMJ 8 g. Tato strojní zařízení jsou již instalována a produkují uvedené střelivo. Rovněž v roce 2021 bylo objednáno strojní zařízení určené k výrobě nábojů 223 Remington se střelou FMJ 3,56 g.

Druhá polovina roku 2023 byla věnována zprovoznění dodaných technologických celků, poloprovozní výrobě, zkouškám produktů a zavádění výrobních a zkušebních standardů výrobků, které byly pro STV Technology zcela nové. Ve druhé polovině roku 2023 byla do standardního výrobního a prodejního sortimentu zavedena výrobní provedení náboje 9 x 19 mm NATO FMJ 8 g a náboje 223 Rem (který lze označit také jako 5,56 x 45 mm M193)…

… Dalším výrazným krokem kupředu bylo založení dceřiné společnosti Patriot Sports se sídlem v Kansasu, která má jako hlavní poslání distribuci střeliva vyráběného v STV Technology na americkém trhu. Ten je pro společnost dominantní. V polovině roku Patriot Sports angažovala Alici Poluchovou, dřívější CEO společnosti CZ-USA, nejprve jako ředitelku nových obchodních projektů a od září 2023 už jako manažerku. S jejím příchodem se náboje Patriot Sports dostaly k největším americkým distributorům a slaví jeden prodejní úspěch za druhým…

V STV Technology začali s výrobou nábojů poměrně nedávno, ale pochopili, že i když jsou náboje 9 mm Luger i 223 Rem / 5,56 x 45 mm svou povahou komodita, u níž je určujícím prodejním kritériem především cena výrobku, bez špičkové nebo alespoň solidní kvality nelze dosáhnout úspěchu na náročných trzích…

Březnová monografie Střelecké revue má název Výroba nábojů Scorpio. Na stranách 75 až 81 se můžete podrobně seznámit s nejmodernějšími výrobními postupy střeliva do pušek a pistolí. Vedoucí pracovníci nové muničky také seznámili redaktory s plány do budoucna. Uvidíme, jak si značka Scorpio povede na našem i zahraničních trzích.

Střeleckou revui č. 3/2024 si můžete objednat v tištěné verzi na www.casopisyprovas.cz bez platby za poštovné nebo v el. verzi na www.casopispresinternet.cz

Koupit časopis