Novinky,  ostatní

VYŠLO ČÍSLO 5/2022

Rád bych připomněl, že Střelecká revue už déle než půl století upřednostňuje nejen odborné zájmy českých (a slovenských) majitelů a uživatelů zbraní, v souladu se svým názvem především zbraní střelných. Jsme hobby časopis s vyšší odbornou úrovní, avšak střelecká politika nám nikdy nebyla cizí.

V plné míře se to samozřejmě mohlo projevit až od počátku 90. let minulého století. Proti porevolučním snahám o zakonzervování bývalého totalitního režimu povolování zbraní (s výjimkou loveckých brokovnic a vzduchovek jen pro vybrané osoby) jsme od samého začátku přímo i nepřímo, osvětou i jinými akcemi, podporovali příznivý vývoj české zbraňové legislativy. Ve skutečnosti to je Střelecká revue, která dala v roce 1998 aktivistům podnět k založení občanského sdružení Lex a od té doby přispívá k medializaci jeho činnosti. Právě tak poskytujeme tiskovou podporu spolku Liga Libe, který vznikl v roce 2008 transformací z původní platformy Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU a spolu s dalšími se výrazně – a úspěšně – zasazuje o to, aby právo českých občanů na zbraně neutrpělo.

V podpoře tohoto zájmu budeme samozřejmě pokračovat. Zároveň se domnívám, že střelci a majitelé zbraní v drtivé většině představují skupinu občanů, kteří mají výrazný pocit odpovědnosti vůči své vlasti a jsou ochotni se podílet na zajišťování její bezpečnosti. Podporovali jsme vytváření Aktivních záloh AČR, jejichž historie se začala psát v roce 1999 (oficiálně od 1. 1. 2004), a tato složka má u nás stále otevřené dveře. Právě teď se nedaleko našich hranic ukázalo, jak může být pro armádu významná, ať už se jmenuje jakkoliv. Mimochodem, Aktivní zálohy AČR mají něco přes 3700 členů a jenom od poloviny února do poloviny dubna se přihlásilo dalších 2300, ačkoliv armáda jich letos plánovala přijmout 1200.

Tím se dostávám k tomu hlavnímu, co jsem měl na mysli: I v tomto čísle časopisu najdete zprávy o situaci na poli vytváření takzvané stanovené zálohy a vývoj budeme dál sledovat…

Přemysl Liška

Koupit časopis