Novinky,  ostatní

VYŠLO ČÍSLO 6/2022

Osmdesáté výročí jedné z nejvýznamnějších událostí české (a československé) historie – operace Anthropoid – nám dává možnost si připomenout, že svoboda každého národa záleží na tom, zda jsou jeho příslušníci ochotni a schopni za tuto svobodu bojovat, v případě nutnosti dokonce i s nejvyššími oběťmi. Abychom nezabíhali daleko do historie, chci jenom dodat, že za posledních více než sto let se u nás vlna takové ochoty vzedmula hned několikrát. Je jasné, že to nebylo u všech Čechů rovným dílem, ale rozhodující je většinový postoj a pak samozřejmě výsledek, i když se třeba neprojeví hned nebo nemá dlouhé trvání. Oceňme tedy alespoň vzpomínkou všechny, kteří se zasloužili a dál zasluhují o to, že můžeme žít ve svobodě.

I v tomto čísle časopisu tedy najdete pokračování seriálu Atentát 80!

Přemysl Liška

K 80. výročí operace Anthropoid

Ministryně obrany a ministr kultury ČR Martin Baxa spolu s generálním ředitelem Národního muzea Michalem Lukešem a ředitelem Vojenského historického ústavu Praha Alešem Knížkem zahájili 3. května 2022 celorepublikový projekt, který mnoha způsoby připomíná nejen 80. výročí operace Anthropoid a další významné události roku 1942, ale také osudy obyčejných lidí s jejich neobyčejnou statečností. Současně byly spuštěny webové stránky www.1942.cz, na kterých zájemci naleznou veškeré akce, které se budou v průběhu letošního roku v této souvislosti konat. Národní muzeum pak společně s Vojenským historickým ústavem Praha pro své návštěvníky připravilo výstavu Nikdy se nevzdáme!, která bude slavnostně otevřena v den výročí útoku na Reinharda Heydricha 27. května 2022 v Historické budově Národního muzea a připomene pohnuté události roku 1942.

Národní muzeum se ujalo koordinační role projektu. Shromažďuje veškeré informace o nejrůznějších akcích pořádaných kulturními institucemi, které se budou v rámci letošního výročí konat po celé republice, a uveřejňuje je na webových stránkách www.1942.cz. Díky tomu je snadné se zorientovat v tom, co se zrovna děje ve vašem městě, a naplánovat si třeba návštěvu výstavy nebo komentované prohlídky. Na zájemce ale nečekají jen dílčí programy jako koncerty, přednášky, pietní akce, promítání filmů, exkurze, besedy, diskuse, konference či venkovní hry, ale také speciální celodenní programy.

Výstavní projekt Národního muzea a Vojenského historického ústavu Praha s názvem Nikdy se nevzdáme! bude návštěvníkům přístupný od 28. května 2022. Připomene v širších souvislostech realitu protektorátu i události a osudy spjaté s 38 dny druhého stanného práva v období mezi 27. květnem a 3. červencem 1942 – to vše se zaměřením na osudy konkrétních lidí, ať už aktivních odbojářů, žen, nezletilých… Nechybí však ani osobnosti z řad elit, jako je například Alois Eliáš či Vladislav Vančura. Návštěvníci tak budou moci sledovat příběhy statečnosti i obrovské důvěry ve svobodu národa a státu. K vidění budou autentické předměty československých parašutistů nebo doklady tehdejších událostí jako například části výstroje Josefa Gabčíka a Jana Kubiše včetně předmětů zabavených nacisty po boji v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje. Dále bude možné si prohlédnout originál vysílačky desantu Silver A Libuše, přičemž je ve výstavě zmíněn právě osud radisty Jiřího Potůčka. Tragédii Lidic připomíná číslo popisné z lidické školy a výstava dále zahrnuje i jedinečné předměty dokumentující všední den protektorátu.

Z tiskové zprávy Národního muzea

Koupit časopis