Novinky,  ostatní

Zbrojáky, licence a statistika

V tomto příspěvku bych rád navázal na svůj poměrně obsáhlý článek s názvem Nebojte se zkoušek, který vyšel na pokračování ve Střelecké revui č. 6–8/2018. Z pohledu zkušebního komisaře jsem popsal celý průběh zkoušek uchazečů o zbrojní průkazy. Přátelé se mne často ptají, jak to vlastně vypadá se zkouškami teď, když je bezpečnostní situace taková, jaká je, a co je to vlastně za lidi, kteří si dělají zbrojní průkazy a kupují zbraně, proč si ty zbraně pořizují atd.

Celkový počet držitelů zbrojních průkazů v České republice je 315 631. Za první polovinu roku 2023 jich přibylo 1592; průměrně to představuje asi 265 osob měsíčně. Podle skupin zbrojních průkazů je nejvíc oprávnění E k ochraně života, zdraví nebo majetku (259 117), dále B ke sportovním účelům (172 691), C k loveckým účelům (119 553), A ke sběratelským účelům (113 375) a konečně D k výkonu zaměstnání nebo povolání (69 330)…

Častými účastníky zkoušek jsou strážníci obecní policie, kteří ke své profesi potřebují zbrojní průkaz skupiny D. Jejich příprava bývá organizována hromadně a při zkouškách mají vysoké procento úspěšnosti. Tradičními uchazeči bývají adepti výkonu práva myslivosti. Zajímavou skupinou uchazečů jsou herci a politici, u nichž na rozdíl od většiny ostatních uchazečů zpravidla nebývá znát žádná tréma.

U písemného testu je rada jednoduchá – učit se! Existuje několik aplikací pro mobilní telefon a dalších možností. Testy se dají naučit i na internetu. Doporučuji však alespoň jednou si přečíst zákon o zbraních, aby člověk měl v hlavě souvislosti mezi otázkami a odpověďmi. Nejčastěji se chybuje ohledně lhůt u zbrojních licencí, dovozu a vývozu zbraní, nebo také dochází k přehlédnutí faktu, že správná odpověď – Zbraně kategorie A – se nachází pod písmenem B aj. Zkrátka je nezbytné řádně číst celou otázku, zbytečně nespěchat a soustředit se na to, kterou odpověď označuji za správnou…

Podrobný článek s názvem Zbrojáky, licence a statistika najdete hned v úvodu prosincového čísla Střelecké revue 2023 na stranách 6 až 8. Poskytuje spoustu informací o současném stavu zkoušek a uchazečů o zbrojní průkazy z pohledu zkušebního komisaře. Najdete tam, mimo jiné, i příklady nejčastějších chyb a trochu statistiky. 

Střeleckou revui č. 12/2023 si můžete objednat v tištěné verzi na www.casopisyprovas.cz bez platby za poštovné nebo v el. verzi na www.casopispresinternet.cz

Koupit časopis